Nové parkoviště – i pro studenty?

16. 11. 2000 | | Zprávy ze školy

V areálu VŠE – Žižkov v Italské ulici bylo během měsíců listopad 1999 až červen 2000 vybudováno parkoviště. Jeho výstavba byla stanovena stavebním úřadem jako podmínka pro povolení stavby nové auly. Podle slov Ing. Petrasové, vedoucí investičního oddělení, se v budoucích plánech o možnosti využití těchto parkovacích ploch pro studenty neuvažuje. Parkoviště není k dispozici ani pro tělesně postižené.

V areálu VŠE – Žižkov v Italské ulici bylo během měsíců listopad 1999 až červen 2000 vybudováno parkoviště. Jeho výstavba byla stanovena stavebním úřadem jako podmínka pro povolení stavby nové auly. Podle slov Ing. Petrasové, vedoucí investičního oddělení, se v budoucích plánech o možnosti využití těchto parkovacích ploch pro studenty neuvažuje. Parkoviště není k dispozici ani pro tělesně postižené, jelikož není se školní budovou spojeno bezbariérovým vstupem. Z celkového počtu 44 stání je 15 rezervováno pro operativní potřeby fakult a 7 pro rektorát. Zbytek je určen pro zaměstnance školy, kteří jsou vybaveni magnetickým klíčem potřebným pro vjezd na a výjezd z parkoviště. Prostředky na zhotovení parkoviště včetně odstranění předchozího objektu byly vynaloženy ze školního rozpočtu ve výši 5 248 tis. Kč. Provoz a úklid má na starosti technicko-správní oddělení VŠE. Ing. Petrasová dále uvedla, že se v budoucím výhledu počítá s hlídáním objektu prostřednictvím kamerového systému. Ing. Horský z technicko-správního oddělení k současnému stavu uvedl pouze: „Prostor parkoviště je střežen formou oplocení.” Informace o tom, je-li parkoviště v současnosti střeženo kamerami nebo formou obchůzek ostrahy odmítl Ing. Horský sdělit. Otázku současné bezpečnosti parkoviště nejsou odpovědní pracovníci ochotni zveřejnit. Pokud dojde k poškození automobilu neznámým pachatelem nebo k vykradení, škola, podle Jaroslavy Eislerové z právného referátu, odpovědnost za škodu nenese a ani se nepodílí na její náhradě.

Mohlo by vás zajímat: