Nové studijní plány FMV přinesou povinnost vyjet do zahraničí

2. 5. 2017 | | Zprávy ze školy unnamed

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) připravuje pro nadcházející školní rok nové studijní plány. Největší změnou je zavedení povinných výjezdů na magisterských oborech Mezinárodní obchod (MO) a Mezinárodní studia – diplomacie (MS) a extra kredity na studium třetích jazyků. Tyto změny se týkají studentů, kteří nastoupí od září 2017. Stávající studenti bakalářského studia se mohou těšit na rozšíření nabídky fakultně volitelných předmětů o jazykové kurzy. Do této doby byla možnost studia jazyků navíc (bez ztráty rezervních kreditů) možná pouze přes placenou variantu Mimořádného studia.

Nově přijatí studenti magisterských oborů MO a MS budou mít ve studijním plánu povinnost získat 21 „zahraničních“ kreditů. Komunikovat změnu studijních plánů začala fakulta jen pár týdnů před uzávěrkou přihlášek. Děkan fakulty Josef Taušer je přesvědčen, že studenti FMV vyjíždět chtějí a sníženého zájmu o obory se neobává. Změny studijních programů mají vést k tomu, aby absolventi splňovali výstupní profil, který má studium mezinárodních vztahů mít. „Chceme mít jistotu, že každý student bude mít autentickou zkušenost ze zahraničí, případně z mezinárodní firmy,“ ujasňuje Taušer.

Řešení však existuje i pro ty, kteří na stáž ani za studiem do zahraničí nechtějí. Povinných 21 kreditů se bude dát získat i z Prahy. Jedná se především o absolvování předmětů hostujících profesorů a získání jazykového certifikátu. Předpokládá se, že by výuka probíhala společně s výměnnými studenty. Zde je jediná nedořešená otázka kapacita a případně i jakási priorita výměnných studentů před domácími při zápisech. Fakulta zvažuje, že by do této skupiny uznávala i letní školy.

Je to pro studenty

Jaké případy budou považovány za odůvodněné pro to, aby posluchači mohli absolvovat studium bez výjezdu? Ohledy se budou brát na bakalářské výjezdy, případně bakalářské absolvované stáže, za které byly získány kredity. Další posouzení bude na individuální bázi. „Studenti by si měli uvědomit, že to děláme hlavně pro ně,“ vysvětluje Taušer.

Otázka kapacity však vyvstává i při povinných výjezdech. Vedení fakulty přiznává, že následující rok bude ten, který vše ukáže. „Pokud jde o Erasmus, naši studenti nemohou nikoho předbíhat ve frontě,“ zdůrazňuje děkan. Výběrové řízení na výměnné studijní pobyty zůstane tedy celoškolským konkurenčním bojem. V současné době však vyjíždí z FMV téměř 60 % studentů.

Stáže jsou oknem do dospělosti

Fakultou nabízené stáže, které jsou i kreditově ohodnocené, jsou v současné době z přibližně 30 % neobsazené. FMV nabízí stáže placené i neplacené, nově jsou v jednání i stáže na zastupitelských úřadech České republiky. Studenti se ovšem nebudou muset omezovat pouze na školou nabízené pozice, pracovní místo si mohou najít i sami. Pro získání kreditů však musí být uznatelná do studia. Jedním z hlavních kritérií je, aby se jednalo o mezinárodní firmu.

Žádosti pak budou schvalovány individuálně. Student by měl ve firmě ideálně pracovat na nějakém projektu, který má pro firmu přínos. Zároveň musí mít projekt i nějakou akademickou hodnotu. Výstup ze stáže student předloží před komisi a svojí činnost obhájí. Stáže budou automaticky podporovány stipendiem.

Vzhledem k zvýšené administrativě fakulta zvažuje zřízení kompetenčního centra, které by se zabývalo projekty, stážemi a odůvodněnými případy studentů, kteří nemohou vyjet. Schvalování stáží a komunikace s firmami by byla jedna z jeho kompetencí.

Mohlo by vás zajímat: