Nově zvolený děkan FM: Chceme být respektovanou vzdělávací institucí

10. 11. 2015 | | Zprávy ze školy Vladislav Bína

Docent Vladislav Bína byl 3. listopadu zvolen do funkce děkana Fakulty managementu (FM) VŠE v Jindřichově Hradci. Na fakultě nyní působí jako vedoucí Katedry exaktních metod. Funkční období mu začne 1. února 2016 a potrvá do roku 2020. Zvolen byl v tajné volbě celkem sedmi hlasy od osmi přítomných členů Akademického senátu fakulty.

Jak uvedl budoucí děkan i ve svém volebním programu, za klíčové oblasti, kterým se chce během svého funkčního období věnovat, považuje vzdělání, osobní rozvoj, vědu a výzkum, finance a rozvoj vnějších vztahů. „Také chci zdůraznit inovaci systému motivace zaměstnanců s akcentem na tyto oblasti. Kromě toho se budeme intenzivně věnovat oblasti propagace fakulty a získávání uchazečů , uvádí Bína pro iList.

Dále dodává, že i přes úspěchy, kterých v posledních letech fakulta dosáhla, je stále na čem pracovat. Fakulta bude muset čelit mnohým výzvám, které sebou přináší nadcházející roky. Mezi nejpodstatnější změny patří zejména demografický pokles ve věkové kategorii uchazečů o bakalářské a v blízké době i magisterské studium. Zároveň s tím souvisí i to, že zřejmě budeme čelit silnějším dopadům konkurence ostatních manažersko-ekonomicky zaměřených fakult,“ vysvětluje Bína.

Během svého funkčního období se budoucí děkan naopak těší na spolupráci v rámci vedení FM a s vedením VŠE a na rozvíjení vztahů s ostatními fakultami školy. Aktivně se taky chce zasazovat o dobré vztahy s městem Jindřichův Hradec, kde fakulta sídlí. Studentům své fakulty Bína doporučuje, aby co nejvíc využívali příležitostí, které jim fakulta nabízí. „Zejména příležitosti v oblasti praxí nebo zahraničních výjezdů, které fakulta i univerzita intenzivně podporují,“ říká.

V prosinci čeká volba děkana také Fakultu mezinárodních vztahů, ve které se budou o funkci ucházet profesorka Dana Zadražilová, vedoucí katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací a děkanka FMV v letech 2005 až 2012, a docent Josef Taušer, který je zástupcem vedoucího katedry mezinárodního obchodu.

ČTĚTE TAKÉ

VŠE v proměnách historie

I vrcholoví manažeři chtějí za školní katedry

Knihovny na VŠE – ušetříte a najdete klid k soustředění

Mohlo by vás zajímat: