Novela vysokoškolského zákona umožní distanční výuku i v budoucnu

10. 12. 2020 | | Zprávy ze školy Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké školy  v září kvůli koronaviru znovu přešly na distanční výuku. Vzhledem k neodhadnutelnému vývoji situace byla schválena krizová novela vysokoškolského zákona, která umožňuje například úpravu zkoušek a výuky v případě mimořádné situace i v dalších letech. K nutnosti novely a případnému dopadu současné situace na výuku v dalším semestru se pro iList vyjádřila i rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hana Machková.

Distanční výuka na vysokých školách může vzhledem k pandemii pokračovat i na jaře, účinnost zákona o zvláštních pravidlech pro vysoké školy ale platila jen do konce tohoto roku. Novela tak na tento zákon navazuje. „Ve spolupráci se zástupci vysokých škol jsme připravili krizovou novelu vysokoškolského zákona, která umožní mimo jiné přijmout doklad o maturitním vysvědčení až 90 dní po zápisu anebo při výuce, zkouškách, včetně státních, využívat nástroje distanční komunikace,“ uvedl ministr školství Robert Plaga 9. listopadu na svém twitterovém účtu.

Novelu bylo nutné schválit do konce roku, Sněmovna a Senát ji proto projednali zkráceně ve stavu legislativní nouze. Zákon nabyde účinnosti prvního ledna 2021. Novela vysokým školám kromě jiného umožňuje patnáct dnů před termínem přijímacích zkoušek upravit podmínky přijímání, posunout zkouškové období, prodloužit akademický rok nebo realizaci státních závěrečných a doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací distanční formou. „Pokud by nebyla přijata, ocitli bychom se v legislativním vakuu, protože platnost současného zákona, který nám umožnil distanční výuku, končí k 31. 12. 2020. Novela poskytuje vysokým školám zvláštní oprávnění při řešení mimořádných situací,“ podpořila přijetí novely rektorka VŠE Hana Machková.

V návaznosti na přijetí novely musela i VŠE poupravit své vnitřní předpisy. Jejich změna přinese například přenesení důležitých jednání a hlasování do on­-line prostředí. „Změna dává možnost distanční účasti na zasedání orgánů VŠE, například Vědecké rady, oborových rad pro doktorské studium nebo Rady pro vnitřní hodnocení a umožňuje také distanční hlasování. Centrum informatiky dokončuje v současné době aplikaci, která v InSIS zajistí možnost veřejného i tajného hlasování. Tuto možnost vítáme, je důležité, aby ve výjimečných situací mohly tyto významné orgány konat i distančně,“ zdůrazňuje rektorka Hana Machková.

VŠE připravuje varianty výuky v příštím semestru

Přijetí tohoto krizového zákona tak vzbuzuje otázky, jak bude výuka probíhat další semestr. „To, jakým způsobem bude probíhat výuka v příštím semestru, nejsem schopna odhadnout. Pokud bude platit stupeň 5 nebo 4 protiepidemického systému (PES), bude výuka muset probíhat distančně. Pokud se situace výrazně zlepší, bude výuka probíhat prezenčně. Pokud bude PES ve stupni 1 nebo 2, zvažujeme v rámci jednání krizového štábu VŠE různé možnosti,“ popisuje situaci rektorka VŠE.

Spolu s tím upozorňuje i na logistický problém, kdy má VŠE v současné době 13 500 studentů a není zvládnutelné je rozdělit do malých skupin, protože není dostatek učitelů ani tříd. „Připravujeme proto varianty, které by umožnily kombinaci prezenční a distanční výuky. Konečné rozhodnutí přijmeme před začátkem letního semestru a bude jednotné pro všechny pražské fakulty VŠE,“ informuje rektorka Hana Machková.

Distanční výuka přitom vzbuzuje rozporuplné emoce, pro některé studenty může znamenat ztrátu benefitů studentského života, jiným ale umožňuje lepší využití času. „VŠE je hlavně o networkingu a lidech, co na ní člověk pozná, a to online moc nejde. Při škole i pracuji, takže pokud bude výuka i nadále online, nejspíš přeruším studium a vrátím se, až se situace aspoň trochu vrátí do normálu,“ komentuje situaci Jakub, který je na magisterském studiu na Podnikohospodářské fakultě. „Mně on-line výuka tolik nevadí, jelikož o to více se můžu věnovat práci a jak většina vyučujících své přednášky a cvičení nahrává, tak je to pro mě mnohem flexibilnější, jelikož se na to můžu podívat prakticky kdykoliv a nemusím kvůli tomu měnit své pracovní podmínky,“ podporuje distanční výuku Petr z magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví.

Foto: Vysoká škola ekonomická v Praze

Mohlo by vás zajímat: