Novinky z kolejí: platba za září předem a buňka pro handicapované

8. 10. 2010 | | Nezařazené

Žadatelé o ubytování na kolejích musí nově uhradit poplatek ve výši
dvou tisíc korun, o který mohou za jistých podmínek nadobro přijít.

Uchazeči o ubytování na kolejích VŠE se dočkali v červnu
překvapení – byli povinni zaplatit kolejné za září ve výši dvou
tisíc korun už během hlavních prázdnin, aniž by věděli, zda jim
ubytování bude přiděleno. Dosud Správa účelových zařízení (SÚZ)
peníze za devátý měsíc účtovala zpětně a studentům je z účtu
vyinkasovala s říjnovou platbou.

Poplatek se schválil hlavně za účelem snížení množství studentů,
kteří sice o kolej požádají, ale pak na ni nenastoupí. Mezi tyto
žadatele patří často posluchači, kteří již v době vyplnění
přihlášky ví, že pojedou na výměnný pobyt, ale pro jistotu o kolej
zažádají. Tím přichází vniveč práce vedoucích kolejí, centrální
ubytovatelky i kolejních rad, kteří žádost posuzují jednotlivě. Počet
žádostí se letos snížil už v prvním kole. „Mohu potvrdit, že došlo
přijetím rozhodnutí o poplatku ke zlepšení,“ říká předsedkyně
Centrální kolejní rady (CKR) Iva Šteflová. „Mohli jsme vyhovět
požadavkům více studentů, kteří na kolej pravděpodobně nastoupí. Také
se snížil počet ubytovaných, kteří dostanou pokoj až v odvolacím
kole,“ vysvětluje Šteflová. Došlo i ke zrychlení průběhu jednotlivých
odvolacích kol.

Včasná omluva je nutná

Suma dva tisíce korun byla všem stržena formou inkasa z účtu
nejpozději do 30. července. Proto studenti vkládali tradičním způsobem na
intranetu SÚZ číslo účtu a zřizovali si povolení měsíčního inkasního
limitu sedmi tisíc korun ve prospěch účtu SÚZ. Pokud uchazeč ubytování
na koleji nezískal, SÚZ mu peníze do konce září vrátí. Noví studenti,
nebo studenti s přerušeným studiem, tuto mohou splnit až po zápisu do
studia.

Manipulační poplatek dvě stě korun se nevrací těm, kteří nesplní
podmínky podrobně vypsané na webových stránkách SÚZ v sekci
„Harmonogram ubytování v akademickém roce 2010/2011“.

Podáte-li žádost o ubytování a kolej vám bude přidělena, nic
zvláštního se neděje, a po zaplacení poplatku se postupuje obvyklým
způsobem jako doposud. Pokud však o bydlení ztratíte zájem a nestihnete do
31.srpna ze školního e-mailu zaslat centrální ubytovatelce sdělení, že na
kolej nenastoupíte, nenávratně o dva tisíce korun přijdete. V lepším
případě sestrhává pouze manipulační poplatek dvě stě korun a zbytek
peněz SÚZ vrátí. To nastane například, pokud se řádně ve stanoveném
termínu z koleje omluvíte.

„Podmínka mě zarazila a než abych přišla o peníze, raději jsem si
nepodávala žádost, neboť stejně mám zajištěné bydlení v pronájmu,“
přiznává dotázaná studentka.

Rekonstrukce neustávají

Platba předem ale není jedinou změnou, kterou kolejní ubytování prošlo
během letních prázdnin. Na studentských ubytovnách se také horečně
rekonstruovalo. Například kolej Blanice na Jižním městě se pyšní buňkou
s bezbariérovým přístupem pro handicapované.

Další stavební úpravy se prováděly převážně na jarovských
kolejích. Blok I. A „vyfasoval“ nové zateplení, na Jarově III. F
proběhla rekonstrukce kuchyněk a oprava kotelny. Na druhém bloku se vrátily
do původního stavu výtahy. „V březnu následujícího roku začne
probíhat oprava oken, fasády a také zateplení bloku Jarov III. G.,“
slibuje předsedkyně CKR Šteflová.

Rekonstrukce kolejí vychází z koncepce rozvoje kolejí, kterou můžete
najít na webových stránkách Centrální kolejní rady. Jedná se
o dlouhodobý projekt na zlepšení kvality bydlení studentů. „Plán
rozvoje kolejí vychází z koncepce z roku 2008. Během následujících let
byla jejich struktura výrazně aktualizována. Došlo k dokončení většiny
z původně plánovaných investic a uskutečnění řady nových investic nad
rámec původního plánu,“ uvádí Šteflová.

Mohlo by vás zajímat: