Nový institut se snaží rozšířit znalosti o personalistice

3. 3. 2014 | | Nezařazené

Katedra personalistiky Fakulty podnikohospodářské od března zahájila
fungování Institutu personalistiky. Tento institut má přispět k rozvoji
personálního managementu v rovině teoretického poznání i praktických
aplikací.

Institut je samostatným útvarem Fakulty
podnikohospodářské, který sdružuje zaměstnance fakulty, studenty a
externí odborníky z řad partnerských podniků, akademických institucí či
vědeckých pracovišť v ČR a zahraničí. Institut spolupracuje
s vrcholnými orgány státní správy, s orgány regionální a místní
samosprávy v ČR a se správními orgány Evropské unie.

Institut se snaží rozšířit znalosti o personalistice, personálních
oblastech a personálních procesech v podnikatelském a nepodnikatelském
sektoru jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Publikuje aktuální informace
o personalistice, spolupracuje na tvorbě a publikování odborných či
učebnicových textů. Dále si klade za úkol podporu výzkumu v této oblasti
prostřednictvím vzdělávacích aktivit a konferencí. V neposlední řadě
se institut věnuje poradenské a konzultantské činnosti. Partnerskými
organizacemi při vzniku Institutu jsou například Agrofert Holding
nebo ČEZ.

Více informací o Institutu čtěte zde.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: