Nový ředitel Výpočetního centra: Chci poznat svůj tým

18. 9. 2018 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Nidl

O tom, že Výpočetní centrum Vysoké školy ekonomické v Praze (VC VŠE) má nového ředitele, jsme vás již informovali zde. Ačkoliv má Milan Nidl dlouholeté zkušenosti na pozicích řízení informačních technologií, akademická půda je pro něj novou oblastí. V rozhovoru pro iList prozradil, jaké budou jeho první kroky po jmenování do funkce a jaká opatření lze zavést proti podvodným e-mailům. Zlepšení informovanosti v případě nutnosti evakuace školy směrem ke studentům však zatím nepotvrdil.

Jaká byla vaše motivace pro přihlášení se do výběrového řízení na funkci ředitele Výpočetního centra VŠE?

Mám za sebou dlouhou kariéru v oblasti řízení informačních technologií (IT). Můj první velký IT tým, odbor o třech odděleních na Elektrárně Ledvice, jsem převzal na podzim 1992. A od roku 2000 až do konce roku 2015 jsem v pozicích ředitel IT, CIO, nebo člen představenstva vždy zodpovídal za celou oblast IT. Nejdříve v energetice a pak v pojišťovnictví. Poté jsem si zkusil, jaké to je být takzvaně na druhém břehu, kdy jsem v roce 2016 převzal IT společnost s cílem úspěšného budoucího prodeje strategickému partnerovi. Šlo o časově omezené zadání, kdy jsem kromě změny chování firmy zodpovídal i za změnu jejího produktu, kterým byly služby v oblasti strukturovaných dat. Vše se povedlo a já zatoužil „po návratu“ do oblasti řízení IT. A když VŠE vypsala výběrové řízení, napadlo mě, že akademická půda by mohla být velmi zajímavá změna ve všem, co jsem profesionálně doposud prožil.

Co následuje po jmenování do funkce?

Jednoduše řečeno musím v co nejkratší době převzít formálně vše, co souvisí s výkonem funkce. A také pochopit, jak VŠE jako celek, ale i jednotlivé fakulty a útvary fungují.

Co uděláte jako první?

Chci poznat můj tým, jací lidé a s jakou motivací každý den zajišťují jejich poslání. Jaké jsou a měly by být jejich role a také co mají profesionálně za sebou. Také jak vnímají roli VC a jak vnímají pohled na VC ze strany VŠE. Současně, a to považuji za velmi důležité, jací jsou, jaké mají například koníčky, a co je drží na VŠE.

A jaké jsou Vaše další plány?

Dále si chci v co nejkratší době popovídat s vedením školy i fakult a některých kateder. Považuji za samozřejmé, že se všem osobně představím. Také bych od každého z nich chtěl slyšet jejich pohled na VC a jeho tým a na zajišťované služby.  Praxe mě naučila naslouchat těm, kterým mám služby IT garantovat a také přijímat od nich zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv.  A první „ředitelské“ kroky jsou již dány běžícími aktivitami a projekty. Mezi ně patří určitě i téma GDPR a rozvoj a podpora InSIS. Velké téma je a bude bezpečnost IT.

Je toho mnoho a já se na to těším.

Chystáte se nějakým způsobem zabránit zasílání podvodných e-mailů studentům? V minulém semestru jich přišlo několik. Pokud ano, můžete nám prozradit jak?

Obecně podvodným e-mailům nelze úplně zabránit, ale některá technická opatření mohou pomoci rozsah snížit. Konkrétní opatření pochopitelně ventilovat nebudu.

Spíše bych apeloval na příjemce e-mailu, aby ke každému přistupovali se zvýšenou opatrností a s jistou mírou nedůvěry, pokud splňuje některých z následujících znaků: text je v cizím jazyce nebo je napsaný špatnou češtinou. Dále když je obsahem např. příslib výhry, ale odesílatel vyžaduje doplnění údajů, jako například zasílání hesel, čísel platebních karet a podobně. Zpráva také může obsahovat přílohu a ta může obsahovat počítačový vir. A co je také velmi důležité, odesílatelem je adresa připomínající VŠE. Obvykle jde o podvrženou adresu odesílatele.

Je e-mail o probíhající evakuaci v případě nahlášení bomby splnitelným přáním studentů? Vzhledem k frekvenci této události je řešení více než vhodné.

Zde se omlouvám, že ještě neodpovím. Jde o citlivou záležitost, kde se právě diskutuje o možných řešeních a jejich slabých místech a rizicích.

Foto: archiv Milana Nidla

Mohlo by vás zajímat: