Nový studentský spolek FRAC: Základním kamenem je diskuse ve francouzštině

19. 1. 2021 | | Rozhovory frac

Na sklonku loňského roku vznikl nový studentský spolek při Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) se jménem FRAC. Klade si za cíl sdružovat studenty se zájmem o francouzštinu a vytvářet neformální prostor pro setkávání a poznávání kultur. V rozhovoru odpovídali všichni čtyři zakladatelé spolku jako celek, o myšlence, jak vznikl francouzský klub hovoří Tereza.

Kdo spolek zakládá a jak máte rozdělené funkce?

Za založením spolku stojíme čtyři studenti FMV VŠE: Tereza Smékalová, Jindra Slunečko, Jarek Glisník a Martin Vácha. Jsme všichni magisterští studenti Mezinárodního obchodu a známe se již od prvního ročníku bakaláře, kde nás spojila právě francouzština a mimoškolní aktivity. Jarek s Martinem se znají už ze studií v Brně a Terka s Jindrou především ze spolku JDI.

Jelikož jsme na samém začátku, tak se naše role poměrně dost prolínají a o všem rozhodujeme společně. Věříme, že s postupem času, kdy se více vyjasní program a aktivity, které budeme dělat, si je určíme pevněji.

Kdy a jak vznikla myšlenka vytvořit francouzský klub při FMV?

Nápad založit francouzský spolek se mi zrodil v hlavě v návaznosti na zkušenost z univerzity Texas A&M, kde jsem byla minulý rok na exchange. Zapojila jsem se do jejich French Club, díky kterému jsem v USA neztratila kontakt s francouzštinou, a naopak jsem většinu kamarádů měla z frankofonních zemí. Když jsem se poté vrátila zpět na VŠE, French Club mi chyběl. Říkala jsem si, že by bylo prospěšné něco takového založit u nás na VŠE, kde navíc máme mnohem širší základnu dobře mluvících francouzštinářů. Počáteční myšlenku jsem následně postupně prodiskutovala s kluky. Ti mě hned podpořili, a tak tu máme FRAC.

Jaká je hlavní myšlenka spolku?

FRAC je platforma pro neformální setkávání příznivců francouzského jazyka a kultury, kteří se zajímají o svět okolo sebe a chtějí si prohlubovat znalosti francouzštiny i dalších vědomostí. Na pravidelných setkáních budou mít studenti VŠE možnost propojit debatu o aktuálním světovém dění s francouzským jazykem. Za neméně důležité považujeme spojení se zahraničními studenty, kteří studují na VŠE.

Jaké akce do budoucna plánujete? Ať už online nebo offline.

Jelikož základním kamenem našeho spolku je diskuse ve francouzštině o aktuálním dění ve světě, veškeré aktivity se budou vyvíjet tímto směrem. To však nevylučuje tematické večery ani jiné modifikace. Kupříkladu plánujeme dopředu zveřejňovat témata, jimiž se daný týden budeme zabývat, aby se mohli případní zájemci připravit. Také jsme přemýšleli o kombinaci regulérních setkání s filmovými večery nebo pikniky, ale to spíše necháme jako překvapení.

Kdo je vaše cílová skupina? Pokročilí francouzštináři nebo i lidé, kteří se o francouzštinu třeba jen zajímají?

Spolek jsme zakládali také kvůli tomu, že na magistru studenti již nemají k dispozici kredity vymezené na jazykové předměty jako tomu je na bakaláři. Takže primárně cílíme na studenty, kteří již mají dobrou znalost francouzštiny a jsou schopni v ní konverzovat. Každopádně se ale neprofilujeme do role profesionálů a sami máme ve francouzštině velké mezery. Cílem nás všech je rozvíjet se ve francouzštině, a především vytvořit prostředí, ve kterém se budou studenti navzájem podporovat.

Na VŠE pravidelně přijíždí velké množství studentů z frankofonních zemí. Jakou s nimi plánujete navázat spolupráci?

Rádi bychom navázali kontakt s Oddělením zahraničních styků a Buddy Systemem, abychom mohli snadněji kontaktovat francouzsky mluvící zahraniční studenty a přizvat je k našim diskusím. Velkou přidanou hodnotu vidíme právě v konverzacích s rodilými mluvčími.

Jak probíhá (bude probíhat) spolupráce s katedrou románských jazyků?

S doktorkami Kovářovou a Dvořákovou jsme se spojili ihned na počátku formace myšlenky. Byli jsme příjemně překvapeni, jak rychle nás podpořily a nabídly veškerou součinnost a podporu. Moc si toho vážíme a doufáme, že naši spolupráci budeme rozvíjet. Jsme otevřeni spolupráci i s jinými spolky. Věříme, že mnoho akcí by bylo možné udělat ve francouzštině, a tak se o něco více přiblížit francouzské kultuře, o kterou ani v Praze není nouze.

Dokonce nás i oslovil Klub mladých manažerů, který tento semestr zorganizoval konverzační večer online, a my jim pomohli alespoň při tvorbě obsahu ve francouzštině. V budoucnu bychom tak rádi na naši prvotní spolupráci navázali.

Francouzština je často považována za náročný jazyk a studenti si jako druhý cizí jazyk zvolí jiné jazyky. Kladete si za cíl popularizovat a vylepšovat image francouzštiny?

Francouzština může být velkou výhodou jak v osobním, tak i v profesním životě. Je to jazyk, který otevírá dveře do světa, a to nejen do toho diplomatického. Setkali jsme se často s tím, že spolužáci na francouzštinu kvůli těžké gramatice nebo výslovnosti zanevřeli a měli strach mluvit i přesto, že jejich znalost byla na dobré úrovni. Ve FRACu proto chceme dbát na to, abychom vytvořili co nejvíce uvolněné prostředí tak, aby se všichni zúčastnění cítili dobře a společně se posouvali vpřed.

Máte nějaký cíl nebo sen, který byste chtěli realizovat?

Krátkodobý cíl je účast rektorky na našem diskusním večeru. Rektorka Machková je známá svou vášní pro francouzštinu, mimo jiné na VŠE garantuje francouzské MBA studium. Z dlouhodobého hlediska je to pak vytvoření fungujícího spolku, který by přežil i po naší promoci a pomáhal by tak dalším generacím studentů ve zdokonalování se ve francouzštině.

Může se student VŠE stát součástí vašeho spolku? Pokud ano, co je třeba udělat a jaká kritéria splňovat?

Jistě, dveře jsou otevřené všem studentům VŠE, kteří by se chtěli rozvíjet v tomto jazyce a měli by zájem aktivně se podílet na fungování spolku. Našim cílem je vytvořit pevnou základnu pro nadcházející roky, a proto rádi přijmeme nové členy již příští semestr. Všechny novinky o našem klubu budou komunikovány prostřednictvím našeho Facebooku.

Foto: archiv FRAC

Mohlo by vás zajímat: