Nový studijní a zkušební řád: V prvním semestru nejméně devět kreditů

8. 12. 2017 | | Zprávy ze školy vysokoskolsky zakon

Letos začátkem září vešel v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona v platnost nový studijní a zkušební řád (SZŘ) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Ten nově zahrnuje úpravu všech studijních programů v jednom dokumentu. Sloučil tak dříve rozdělené řády pro bakalářské a magisterské, doktorské a cizojazyčné programy. SZŘ ale pro studenty ekonomky přináší i další důležité změny.

Nejvýznamnější novinku, kterou SZŘ obsahuje, je povinnost posluchačů v prvním semestru řádně vystudovat předměty za minimálně devět kreditů. „V minulosti totiž docházelo k situacím, kdy si studenti v prvním semestru nezapsali žádný předmět a zůstali studenty až do konce druhého semestru,“ vysvětluje tento krok prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák. „Těmto případům, ke kterým docházelo v řádu stovek, se v novém řádu snažíme předejít,“ doplňuje. Pravidlo platí i pro ty studenty, kteří se po přerušeném prvním semestru vrátí zpátky do lavic.

Srozumitelnější formulace a ochrana práv studentů

Další důležitou změnou v novém SZŘ je jasné určení přestupků, kterých se studenti nesmějí dopustit. Dříve tyto situace upravovaly pouze disciplinární řády jednotlivých fakult. Teď však SZŘ explicitně zakazuje veškeré druhy podvádění jako opisování, plagiátorství a šíření testů.

Poslední dva body, které odlišují nový řád od jeho bývalé verze, zahrnují právo posluchačů na dvojstupňové řešení stížností. Pokud student nesouhlasí se svou známkou, má nárok do pěti dnů od klasifikace požádat o její přezkoumání ze strany vedení katedry, pod kterou předmět spadá. Podobné je to při omlouvání předmětu. Při zamítnutí žádosti vyučujícím má student právo na odvolání se k vedení katedry. I tady však platí pětidenní lhůta, na kterou je třeba si dát pozor.

Pozměněný řád, jehož příprava zabrala prorektorovi Dvořákovi skoro půl roku, se snaží hlavně o srozumitelnější formulace, odstranění nejasností a o ochranu studentských práv. I proto by se s tímto ani ne dvacetistránkovým měl každý student alespoň okrajově seznámit. Najdete ho zde.

Mohlo by vás zajímat: