Novým děkanem Fakulty informatiky a statistiky se stal Jakub Fischer

13. 12. 2017 | | Zprávy ze školy Jakub Fischer

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky dnes dopoledne zvolil nového děkana na funkční období 2018 až 2022. Senátoři vybírali nové vedení ze dvou kandidátů: Jakuba Fischera a Petra Klána. Rozhodlo se už v prvním kole. Pro zvolení Jakuba Fischera hlasovalo čtrnáct senátorů.

Děkana volí fakultní akademický senát, který se skládá ze sedmnácti členů – šesti studentů a jedenácti akademických pracovníků. Zasedání se účastnilo patnáct z nich.

Na začátku jednání byl prostor pro dotazy ze strany senátorů. Na zasedání akademického senátu přišel pouze Fischer, Klán se omluvil z důvodu výuky. Prezentace obou kandidátů proběhly na začátku prosince.

Na nich měli prostor oba kandidáti nastínit své budoucí plány. Fischer kladl důraz na pravidelné hodnocení akademických pracovníků, zkrácení doby habitačního a jmenovacího řízení, zvýšení informovanosti pracovníků, navýšení počtů mezinárodních projektů nebo zvýšení sounáležitosti studentů k fakultě. Kromě toho chce posílit PR fakulty, podpořit výjezdy na střední školy nebo více spolupracovat s absolventy a xPORTem. „Realizace těchto cílů bude vyžadovat vysoké pracovní nasazení nejen moje, proděkanů, garantů studijních programů, ale nás všech – včetně aktivní účasti studentských spolků,“ řekl Fischer na prezentaci kandidátů na děkana fakulty minulé pondělí. „Lze snadno a dobře navázat na činnost současného vedení, kterému bych rád a upřímně poděkoval,“ dodal následně s úsměvem. Celý program si mohou zájemci přečíst na stránkách fakulty.

Fischer skončí ve fuknci prorektora

Jeho protikandidát Petr Klán se hodlal angažovat v rozvoji studia 3D ekonomie, studia kryptoměn. Kromě toho si přál do výuky zařadit více umění a rozvinout nabízené předměty v angličtině. Na fakultě by v případě zvolení chtěl vytvořit smírčí kolokvium děkana a studentský parlament. Celý program najdete zde.

Budoucí děkan Jakub Fischer je od roku 2008 na katedře ekonomické statistiky. Od roku 2012 působí jako předseda Rady vysokých škol, od roku 2010 je prorektorem Vysoké školy ekonomické. Kromě toho působí v řadě odborných organizací, spolupracuje s Českým statistickým úřadem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Jednotou českých matematiků a fyziků jako koordinátor Matematického klokana pro Hlavní město Praha.

Nového děkana fakulty bude jmenovat do funkce rektorka Hana Machková. Fischer tak k 1. březnu, kdy nastoupí na nejvyšší post na fakultě, skončí ve funkci prorektora pro strategii.

Foto: archiv Jakuba Fischera

Mohlo by vás zajímat: