O předpisy není zájem

30. 5. 2002 | | Zprávy ze školy

Více než 90 % studentů považuje za důležité najít všechny informace potřebné ke studiu na jednom místě. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, jehož výsledky má Studentský list k dispozici.

Více než 90 % studentů považuje za důležité najít všechny informace potřebné ke studiu na jednom místě. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, jehož výsledky má Studentský list k dispozici.

Za nejdůležitější funkce informačního systému (ať už současné či potenciální) byly označeny registrace a zápisy předmětů, přihlašování na zkoušku, zjištění výsledků testů a harmonogramy výuky a zkoušek. Za podstatnou dotazovaní rovněž označili možnost zjištění podmínek zápočtů. Zájem by byl i o „individuální studijní plány“, tj. o seznam předmětů, které je ještě třeba odstudovat.

Jako nevýznamné byly naopak označeny zprávy z vedení školy či fakult, vnitřní předpisy školy a také informace o studentských aktivitách.

Dotazníky byly volně k dispozici v budově školy. Protože odezva byla malá, byly následně rozdány i vybrané skupince studentů na kolejích. Rozdíl v názorech těchto skupin byl pouze ve funkcích informačního systému týkajících se kolejí a také v zájmu o elektronické konzultace se spolužáky či s vyučujícími. Ten byl v náhodném vzorku vyšší než ve vzorku z kolejí.

Mohlo by vás zajímat: