O volitelnou statistiku v ruštině zatím není zájem

16. 4. 2013 | | Nezařazené

Katedra statistiky a pravděpodobnosti vypsala na začátku letního semestru
nový předmět Základy statistiky v ruštině. Kurz měl pomoct hlavně rusky
mluvícím studentům absolvovat povinnou Statistiku I. Nikdo si jej však
nezapsal.

Nový kurz Základy statistiky v ruštině měl jako volitelný předmět
doplňovat celoškolsky povinnou Statistiku I. Katedra statistiky a
pravděpodobnosti se jej rozhodla vypsat proto, že o něj rusky mluvící
studenti projevili zájem.

„Impulzem pro vypsání předmětu byly dotazy od studentů a také můj
osobní pocit, že by předmět ze statistiky vyučovaný v ruštině
minimálně jako volitelný předmět měl na škole být,“ říká garant
kurzu Tomáš Löster. Že se jej katedra rozhodla otevřít kvůli problémům
Rusů se Statistikou I, však odmítá.

Podle Löstera měl být nový kurz ve srovnání se Statistikou I méně
náročný, posluchači však měli na hodinách významněji pracovat s daty.
Vyučovala by jej rodilá mluvčí.

V pátek se studentům do školy nechce

Nový kurz v ruštině se však nakonec neotevřel, nikdo ze studentů si ho
totiž během zápisů do letního semestru nevybral. Löster si nezájem
vysvětluje hlavně pátečním časem výuky: „Zejména u volitelných
předmětů je to značné kritérium.“ S tím souhlasí také zástupkyně
vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti profesorka Hana
Řezanková.

Například Natalia z Fakulty mezinárodních vztahů otevření tohoto
předmětu hodnotí spíše pozitivně. „Kdybych statistiku neměla za sebou,
určitě bych si kurz zapsala,“ myslí si studentka. Podle ní je vždy dobré
tu možnost mít a u řady povinných předmětů by ji také využila.

V ruštině se ještě od příštího akademického roku bude učit také
Statistika na Fakultě podnikohospodářské. Pro studenty ruského oboru
Ekonomika a management bude tento předmět povinný stejně jako další
celoškolsky povinné kurzy v ruštině.

Katedra pravděpodobnosti a statistiky je však ve svém úsilí zatím
osamocená. Jiné celoškolsky povinné předměty zatím volitelné
doplňující kurzy v ruštině mít nebudou. Některé katedry (například
katedra účetnictví a auditingu) nabízejí mimosemestrální ruské kurzy, ty
však základní předměty spíše rozšiřují.

Čtěte také:

Mohlo by vás zajímat: