Diplomacie by měla v Číně otevírat dveře. Zatím je zabouchávala,tvrdí Drulák

31. 12. 2014 | | Názory, Rozhovory

První náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák se
v Černínském paláci potkal se studenty diplomacie z Fakulty
mezinárodních vztahů na 9. Diplomatickém salónu, který uspořádala
studentská organizace Junior Diplomat Initiative. Hovořil a diskutoval
o současných prioritách české zahraniční politiky.

Věnoval se například sousedským vztahům s dalšími zeměmi střední
Evropy. Důležité jsou podle jak bilaterální, tak multilaterální styky ve
Visegrádské skupině, kde se ČR v červenci 2015 ujme předsednictví.
Klíčový význam by podle Druláka dál měly mít vztahy s Německem
jakožto nejvýznamnějším obchodním partnerem a Slovenskem.

Co se týká vztahů s Rakouskem, tak podle něj dojde ke změne, zvláště
v politické oblasti. ČR se nově pokouší například navázat dialog
s nejvyššími představiteli, což se v nedávné době projevilo
v setkáních rakouského ministra zahraničí a rakouského kancléře
s jejich českými protějšky. „Dále v lednu plánujeme ve Slavkově
summit premiérů Česka, Slovenska a Rakouska,“ říká Drulák.

Euru ano, termín však stále není

Kromě toho se náměstek zaměřil i na postavení Česka v Evropské
unii. Vláda by se podle něj ráda odklonila od předchozího kurzu, který
přispěl k současné pozici ČR na periferii Unie. „Nadále taky usilujeme
o připravenost země na vstup do eurozóny. Vnímáme její ekonomický
i strategický význam, stejně jako současnou dvourychlostní povahu EU,“
uvedl Drulák. Vláda však stále odmítá stanovit konkrétní datum
přijetí eura.

Mírný posun i v lidskoprávní politice

Náměstek také hovořil o politice lidských práv. Na rozdíl od
dosavadní lidskoprávní politiky ČR však současné vedení Ministerstva
zahraničních věcí podle něj odvozuje lidská práva od lidské
důstojnosti. „Neuvažuje jenom o právech občanských a politických, ale
i o sociálních, environmentálních, kulturních či genderových,“
vysvětlil.

Podle jeho názoru je nezbytný dialog – častým problémem podle něj
totiž jsou a byly protireakce mimoevropských zemí, které neakceptují
jednostranné prosazování lidských práv západem. „Tyhle státy si často
kladou otázku, z jakého titulu jim chceme říkat, jak se mají chovat. ČR
má nedávnou zkušenost s porušováním lidských práv. V tomto smyslu
bychom měli mít schopnost vcítit se do situace jiných států,“ říká
Drulák.

Politika lidských práv se pomalu odklání od „hry pro domácí
tribunu“, kterou podle náměstka často hrála. V diskusi se vyjádřil
například k možnostem politiky lidských práv v Číně, kde je působení
bez schválení tamní vládou velmi silně omezené. V tomto kontextu opět
vyzdvihl metodu dialogu, neboť podle něj má diplomacie otevírat dveře,
zatímco v minulosti je občas zabouchávala.

V souvislosti s Ruskem pak zmínil dilema, které plyne ze dvou
skutečností, a to sice že Rusko nevídaným způsobem narušuje evropský
mír, ale na druhou stranu je s ním vzhledem k jeho jadernému arzenálu
potřeba vycházet.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: