Obědy v menzách VŠE dražší a další novinky

15. 1. 2001 | | Nezařazené

Důvodem ke zdražení studentských obědů v prvním čtvrtletí tohoto roku je zvýšení potravinového limitu. Další novinkou v menze bude přechod na nový kreditní systém a změna karet. Personální změny ve vedení menzy Italská se v dohledné době neočekávají.

Důvodem ke zdražení studentských obědů v prvním čtvrtletí tohoto roku je zvýšení potravinového limitu. Další novinkou v menze bude přechod na nový kreditní systém a změna karet. Personální změny ve vedení menzy Italská se v dohledné době neočekávají.

K navýšení potravinového limitu, a tedy i ke zdražení studentských jídel ze 17,80 Kč na 19,80 Kč dojde v prvním čtvrtletí tohoto roku. To je o něco více než 11%, což mnohem převyšuje míru čisté inflace v loňském roce. Jelikož studenti, podle vyjádření Ing. Drahoslava Zerzáně, ředitele Správy účelových zařízení (SÚZ), platí jídlo v menze ve výši potravinového limitu, je cena, kterou budou platit stanovena na 19,80 Kč. Zerzáň dále uvedl: „Garantovat tuto cenu po celý rok nelze. Ke zvýšení může dojít při růstu cen potravin. Nepředpokládám však, že k úpravě dojde.”

Další změnou podle Zerzáně je přechod na nové čipové karty, jednotné jak pro potřeby školy, tak pro potřeby menzy. Přechod na čipové karty v menze souvisí se změnou kreditního systému, který zajišťuje výdej jídel. „Při využití čipových karet je nutné zakoupit nový software, a to Kredit 6, jehož cena je 500-700 tisíc Kč,” vysvětluje Zerzáň složitost změny. V současnosti však nelze předpovídat, zda bude tato investice zařazena do školního rozpočtu. K otázce sjednocení systému v menzách VŠE a ostatních pražských menzách Zerzáň dodal: „Sjednocení systému výdeje v pražských menzách je v současné době problematické. VŠCHT, ČVUT i ČZU používají systémy ISSIS. My ANETE.” Dotázaní studenti se shodli, že by sjednocení objednávacích systémů v pražských menzách bylo užitečné.

Pokud jde o hygienu v menze Italská, Zerzáň uvedl: „Vztah personálu k zákazníkům je vedoucím p. Svobodou řešen v podstatě denně. Jsme si vědomi, že vše není v úplném pořádku. Řada připomínek z řad studentů i zaměstnanců je opodstatněná a je přínosem pro zlepšení práce zaměstnanců menzy.” Na obranu menzy dále dodal: „Snažíme se, aby studenti byli spokojeni. Zavedli jsme přípravu minutek, teplých večeří, doplňkový prodej. V provozu je studentský klub a jiné.” Spekulace o rozsáhlejších změnách v menze Italská za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb nebo o personálních změnách ve vedení menzy Zerzáň nepotvrdil. Rovněž nepotvrdil ani modernizaci technického vybavení kuchyní: „Na nové myčky nemáme peníze, jejich modernizace záleží na rozpočtu na tento rok.” Z toho lze usoudit, že otázka nekvalitně mytého nádobí v menze Italská zůstává v době vydání tohoto vydání nezodpovězena.

Mohlo by vás zajímat: