V šatech od Versaceho? Ne, v tričku své fakulty!

17. 4. 2005 | | Nezařazené

Nové tričko nedávno představila pátá fakulta (FNH). Poté, co bylo za zvuků fanfár slavnostně připíchnuto na nástěnku v přízemí Nové budovy, byl zahájen prodej. Ze začátku se však zákazníci nehrnuli. Není divu. Emblém totiž nikdo nepochopil. Národohospodáři proto rychle přispěchali s poněkud kostrbatým návodem, jak ho dešifrovat.

Nové tričko nedávno představila pátá fakulta (FNH). Poté, co bylo za zvuků fanfár slavnostně připíchnuto na nástěnku v přízemí Nové budovy, byl zahájen prodej. Ze začátku se však zákazníci nehrnuli. Není divu. Emblém totiž nikdo nepochopil. Národohospodáři proto rychle přispěchali s poněkud kostrbatým návodem, jak ho dešifrovat.

„Emblém vyjadřuje především příslušnost k naší fakultě, a to pomocí římské (V) řadové (proto je za ní tečka) číslovky.“ Zároveň neváhali předestřít studentům, jaké city mají ke své fakultě chovat: „Tričko má vyjádřit přesvědčení studentů o správné volbě fakulty – Victoria.“

Vítězné tažení národohospodářů textilním průmyslem se však nekoná. Představitelé ostatních fakult, ledva pochopili význam zdánlivě bezvýznamné tečky a tedy celou „message“ národohospodářského svršku, začali tvrdě pracovat na konkurenčních oděvních produktech. Bulva vývoj expresivních log pozorně sleduje.

Šestá fakulta se národohospodářské laťky nebojí

Zatímco se třetí a čtvrtá fakulta bezradně potýká s obtížným zadáním úkolu, z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci přišly dobré zprávy. „Pátá fakulta nasadila laťku skutečně vysoko. Nevadí. Od nás už se ani nečeká, že bychom přeskočili. Podlezeme,“ říká vysoce postavený zdroj přímo od zdroje. Jiný, nízko postavený zdroj, konkrétně sekretářka Zbyška Křivolakého, který pracuje na grafickém návrhu loga, nám exkluzivně sdělila, že o podobě loga už je v podstatě rozhodnuto. Za národohospodářské Victory-prsty přibude svislá čárka. „Jakože římsky šest,“ prozrazuje sekretářka Křivolakého. Všeříkající tečka zůstane samozřejmě zachována.

Tričko FM

Hlavním grafickým problémem, kterým se grafik zabývá už čtrnáct dní, je, jak název fakulty natáhnout do kruhu. „Vypadá to pořád nějak divně. Wordart si s tím neumí poradit. Dyť ono nám taky chybí šest písmen. Nebo sedm? Né, jen šest. Ale stejně…“ říká Křivolaký a znovu se otráveně pouští do boje s kruhem, který nevypadá jako kruh.

Pro první a druhou fakultu nebyl podle všeho nový emblém žádný problém. Loga se po vzoru Národohospodářské fakulty bleskurychle objevila na jejich webových stránkách. Bulva tyto návrhy přináší, i když pouze v cenzurované verzi, protože Bulva se v žádném případě nepovažuje za bulvár.

Logo druhé fakulty upoutá

V tiskové zprávě, která vyjadřuje oficiální stanovisko druhé fakulty (Fakulta mezinárodních vztahů) k poněkud kontroverznímu logu, se píše: „Za podobou loga si stojíme. Hlavní požadavky, kterými jsou srozumitelnost, expresivita a schopnost upoutat pozornost, naše logo bezezbytku splňuje. Navíc velmi dobře ilustruje oprávněný pocit převahy, který naši studenti chovají vůči ostatním fakultám a vůbec vůči zbytku světa.“

Logo fakulty však musí ještě projít schválením senátního a celoškolního akademického senátu. Fakulta mezinárodních vztahů předpokládá, že ve fakultním senátu logo jednomyslně projde, a už kvůli tomu rozdala každému senátorovi po dvou kusech triček.

Tričko FMV

Potíže však mohou nastat při schvalování v Akademickém senátu VŠE. „Pro případ, že by naše logo narazilo na prudérní, ba zkostnatělé odmítnutí, máme připravené záložní logo: ukazovák a prostředník vodorovně natažené a ostatní prsty schované v dlani – tedy pistole, která má evokovat heslo trefa do černého a tedy správná volba naší fakulty,“ píše se na webové stránce FMV.

Zveřejnění návrhu záložního emblému se však nelíbí Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) a Fakultě informatiky a statistiky (FIS), které shodně tvrdí, že FMV už žádného Černého nemá. Ing. Václav Černý z FFÚ i Mgr. Michael Černý z FIS se k možnému přestupu na druhou fakultu odmítli jakkoli vyjádřit. Druhá fakulta se hájí tím, že bývalý děkan se jmenuje Švarc, ten však tvrdí: „Jako děkan jsem skončil definitivně, v záloze v žádném případě nezůstávám.“

Účetní své logo nevysvětlili

Jakkoli komentovat logo odmítla první fakulta. „Logo je jen a jen naše záležitost. Vám do toho nic není,“ odpověděla na dotaz Bulvy proděkanka FFÚ docentka Marie Míčová. „Strkejte si své nosy do jiných věcí,“ dodala Míčová přesně v duchu nového fakultního loga. Senát fakulty návrh schválil a podle nejmenovaného senátora tak jasně vyslal signál ostatním fakultám, především druhé, která se stále cítí být jako první.

Tričko FFÚ

Mohlo by vás zajímat: