Obor Mezinárodní obchod FMV se pokouší o mezinárodní uz­nání

28. 2. 2011 | | Nezařazené

Fakulta mezinárodních vztahů žádá o mezinárodní akreditaci EPAS.
Vedení se rozhodlo projekt představit široké fakultní veřejnosti. Za
tímto účelem bylo svoláno akademické fórum, které se uskutečnilo
v pátek 18. února ve Vencovského aule.

K účasti byli vyzváni všichni učitelé a studenti fakulty
prostřednictvím e-mailové zprávy a upozornění na webových stránkách.
Pedagogové na schůzi zřetelně převažovali. Na výzvu vedení reagovaly
necelé dvě desítky studentů. Během setkání fakultní obce hovořila
děkanka Dana Zadražilová a Ludmila Štěrbová, která zajišťuje koordinaci
celého projektu. Představily samotnou akreditaci a zároveň také konkrétní
plány přípravy.

Mezinárodní akreditace EPAS je udělována soukromou organizací EFMD
(European Foundation for Management Development), která sídlí v Bruselu a
sdružuje instituce na poli vzdělávání a businessu. Zaměřuje se na
spolupráci akademické a podnikatelské sféry v oblasti managementu.
Vlajkovou lodí organizace EFMD je její systém zvyšování kvality
manažerského vzdělávání EQUIS.

Akreditace EQUIS je udělována instituci, tedy celé vysoké škole nebo
fakultě. FMV se rozhodla ucházet o alternativní hodnocení EPAS, které se
zaměřuje na kvalitu samostatných studijních oborů. Do výběrového
řízení byly přihlášeny dva magisterské obory, a to Mezinárodní obchod a
menší obor International Business vyučovaný v angličtině.

Během celého roku bude probíhat příprava na akreditační proces.
Jmenováni byli koordinátoři hlavních kapitol přípravné zprávy, fakulta
by se však dle slov děkanky měla připravit jako celek. Pedagogové proto
dostali domácí úkoly. Každý byl požádán o vytvoření
standardizovaného životopisu s důrazem na zahraniční zkušenosti, dále
budou rozšířeny informace a materiály v angličtině k jednotlivým
předmětům daných oborů. Naplánovány byly také další informační
schůzky v květnu a září tohoto roku.

V prosinci se očekává návštěva akreditační komise. Ta se bude
zajímat i o názory studentů. Vedení se proto chystá během příprav
spolupracovat i se studenty, jejichž úkolem bude mimo jiné vypracovat
hodnotící zprávu. Osloveni budou dle slov děkanky především zástupci
v Akademickém senátu.

Při hodnocení studijních programů se komise zaměřuje na tři hlavní
oblasti, a to akademickou úroveň a úroveň internacionalizace a dále na
spolupráci s podnikatelskou sférou. Posledně jmenovaná část byla
posílena především díky nově zaváděnému projektu pracovních stáží
během studia (více čtěte ZDE).

Přípravy začaly již v roce 2002

Akreditace je časově omezená, vedení se rozhodlo usilovat o delší
pětiletou variantu. Získání mezinárodního ohodnocení je finančně
náročné. Výdaje budou dle slov děkanky pokryty ze zdrojů ministerstva
školství. V případě akreditace EQUIS dosahují aktuální náklady na
akreditační proces i při neúspěchu 23 tisíc eur. Úspěšná pětiletá
akreditace EQUIS vyjde na 37 tisíc eur. Programová varianta EPAS je
levnější, náklady se však pohybují v obdobných řádech.

„Samozřejmě je nutné počítat i s variantou, že akreditaci
nezískáme,“ podotkla děkanka. „Přesto si myslím, že celá příprava
nám může pomoci ověřit naše slabiny a zlepšit se,“ dodala.

O ocenění EQUIS měla zpočátku zájem VŠE jako celek. Přípravy byly
zahájeny pod vedením bývalé rektorky Jaroslavy Durčákové a v roce
2002 školu navštívila skupina expertů z EFMD. Jak uvedla Hana Machková,
současná prorektorka pro zahraniční styky a PR, akreditace EQUIS je však
vhodná především pro manažerské obory. Expertní skupina proto další
postup v akreditačním procesu škole nedoporučila, protože její fakulty a
obory jsou velmi různorodé.

Stejnému problému čelila i FMV. „Osobně bych měla velký zájem
o EQUIS,“ svěřila se na pátečním setkání děkanka Zadražilová. FMV
se však neprofiluje výhradně na poli managementu, nabízí také studijní
programy v oblasti diplomacie, politologie nebo cestovního ruchu. Vedení se
proto rozhodlo usilovat o oborovou variantu EPAS a ostatní obory pokrýt
členstvím ve sdružení APSIA (Association of Professional Schools of
International Affairs).

Žádná česká vysoká škole EPAS nemá

O akreditaci EQUIS v současné době usiluje Podnikohospodářská
fakulta, která se zaměřuje výhradně na manažerské vzdělávání.
Kontrolní komise ji navštívila již v říjnu loňského roku. Podle slov
prorektorky Machkové proběhla tato počáteční fáze evaluace
úspěšně.

Akreditací EPAS se doposud nemůže chlubit žádná vysoká škola
v České republice. Celosvětově bylo do dnešní doby uděleno celkem
padesát jedna akreditací v rámci čtyřiceti akademických institucí ve
dvaceti zemích světa. V regionu střední a východní Evropy již byly
vyznamenány programy Korvínovy univerzity v Budapešti, litevský Baltic
Management Institute a čtyři MBA programy v Polsku.

Závěr Akademického fóra byl věnován prostoru pro dotazy. Učitelé se
zajímali nejen o pověst a kvality ocenění, ale i o praktické dopady na
jejich práci. Studenti naopak vyjádřili obavy z nutných změn, které by
mohla akreditace magisterského programu Mezinárodní obchod přinést.
Děkanka je ujistila, že mezinárodní ocenění nemá nic společného
s akreditací oboru ze strany ministerstva školství a změny ve studijních
plánech proto v žádném případě nevyvolá.

Mohlo by vás zajímat: