Obor, po kterém je ve světě sháňka

6. 12. 2007 | | Nezařazené

Svět se v poslední době barví dozelena. Ekologie je mezi vědami stále populárnější, a tak není divu, že se kromě ekologických spolků a nadací zakládají také učení obory. VŠE se může dokonce pochlubit celou katedrou zaměřenou za životní prostředí.

Svět se v poslední době barví dozelena. Ekologie je mezi vědami stále populárnější, a tak není divu, že se kromě ekologických spolků a nadací zakládají také učení obory. VŠE se může dokonce pochlubit celou katedrou zaměřenou za životní prostředí.

Katedru najdete ve třetím patře Nové budovy. Tam pod patronátem Národohospodářské fakulty existuje už šestnáct let pod názvem katedra ekonomiky životního prostředí, nově katedra environmentální ekonomie (KEE). Oficiálně vznikla v roce 1991, ale obecně se výuka o problematice životního prostředí na VŠE rozvíjí už od sedmdesátých let minulého století. Vedoucím katedry je docent Petr Šauer, celkem na ní působí devět členů na plný či částečný úvazek, šest externě vyučujících a osm doktorandských studentů.

V současné době KEE garantuje tři studijní obory. Jde o bakalářský obor Aplikovaná enviromentální ekonomie, politika a management, navazující magisterský obor Ekonomika a správa životního prostředí a vedlejší magisterskou specializaci Ekonomika životního prostředí. Bakalářský program se ale již neotevírá, je tu pouze pro studenty, kteří své studium na nějakou dobu přerušili a teď ho chtějí dokončit.

Katedra vyučuje 15 bakalářských a stejný počet magisterských předmětů a jeden doktorandský předmět. V budoucnosti se z bakalářských pravděpodobně zachovají jen tři právě kvůli zrušení bakalářského oboru.

Studenti těchto oborů získají během svého studia znalosti ekonomického rázu, jsou však také dobře seznámeni s vlivem hospodářského rozvoje na stav životního prostředí. Umějí myslet ekonomicky, právně i ekologicky a v praxi se proto uplatňují velice dobře. „Poptávka po absolventech je tak velká, že ji nestačíme uspokojovat,“ potvrzuje Šauer. „Nejčastěji odchází na Ministerstvo životního prostředí a jeho instituce, zájem o ně mají také odbory životního prostředí ve větších městech,“ doplňuje.

Katedra pořádá různé odborné semináře, pro studenty doktorandského studia se každoročně organizuje také mezinárodní konference. O pořádaných akcích se můžete informovat na stránkách Národohospodářské fakulty.

KEE se nyní snaží o naplňování dohody vysokých škol v Praze. Dohoda platí mezi Karlovou univerzitou, Vysokou školou chemicko-technologickou, Českým vysokým učením technickým, Českou zemědělskou univerzitou a Vysokou školou ekonomickou. Studenti můžou podle ní absolvovat kurzy na jedné z těchto pěti škol a kredity se jim normálně započítají.

Mohlo by vás zajímat: