Obory z kvantitativních metod měly o víkendu seminář o bakalářkách

19. 11. 2013 | | Nezařazené

Studenti vyšších ročníků připravili pro své mladší spolužáky
seminář, který by jim měl pomoci při psaní bakalářských prací.
Nechyběly ani přednášky od vyučujících z katedry ekonometrie Josefa
Jablonského, Michala Černého, Jana Zouhara a Jana Fábryho.

Akce proběhla v sobotu. Zájemci si mohli v Rajské budově poslechnout
již obhájené práce například na téma Benchmarking antikvariátů
s využitím metod AHP, Těžké celočíselné programování či Kvadratický
přiřazovací problém. Během prezentací přednášející upozorňovali na
chyby, na které během psaní narazili, poradili, jaké jsou možnosti výběru
témat na závěrečnou práci, a nastínili programy, ve kterých dané
problémy zpracovávali.

Mezi studentské prezentace byly zařazeny i přednášky zaměstnanců
katedry ekonometrie. Josef Jablonský představil softwary GUROBI a CPLEX.
Michal Černý měl mít přednášku o tom, jak psát bakalářskou práci.
Studenti si pod názvem této přednášky představili, že budou upozorněny
na chyby, strukturu nebo tipy, co do bakalářky zařadit nebo ne. Černý pojal
svůj vymezený čas na představení programů LATEX a IPE-EDITOR. Dále
zájemcům ukázal, jak stahovat texty z databáze odborných časopisů. Jan
Zouhar představit statistické softwary a poradil účastníkům, který
z nich je pro ně nejvhodnější. Upozornil, že důležité pro určení
vhodného nástroje je zodpovězení otázek, pro koho chci počítat a jak
dobře se s daným softwarem učí. Jan Fábry na závěr zhodnotil anketu
toho, jak se studenti staví k výuce programování na Vysoké škole
ekonomické.

V průběhu vystoupila i doktoradka katedry statistiky a pravděpodobnosti
Lenka Vraná, která studentům objasnila uplatnění kvantitativních metod a
znalost programu SPSS ve firmě IBM. Upozornila je i na probíhající stáže
pro statistiky.

Jelikož se jednalo o první seminář, je jasné, že některé věci se
musí doupravit. I přesto si myslím, že organizátorky svůj úkol zvládly
výborně. Mohli jsme zhlédnout několik kvalitních bakalářských prací na
zajímavá témata. Celá akce byla spíše zaměřena na studenty ekonometrie a
matematických metod. Statické metody v ekonomii si musí počkat na další
ročník, kde se snad dozví více informací o statistice a
pravděpodobnosti.

Čtěte také:

Mohlo by vás zajímat: