Aktualizováno: za e-mailem o zákazu držení zbraní byl červencový incident z koleje Blanice

7. 9. 2019 | | Zprávy ze školy Jarov III. G, thalerova kolej

Studenti ubytovaní na kolejích Vysoké školy ekonomické (VŠE) obdrželi v pátek 6. září e-mailem oznámení týkající se nepovoleného držení zbraní v prostorách kolejí. V e-mailu, který ubytovaným rozeslal vedoucí provozního oddělení Správy účelových zařízení (SÚZ) Jan Zavřel, se uvádí, že rozeslání upozornění předcházelo nejen opakované nalezení zbraně v prostorách kolejí VŠE, ale také vyhrožování těmito zbraněmi. „Přechovávání zbraní na kolejích je hrubým porušením kolejního řádu a ten, kdo se tohoto hrubého porušení kolejního řádu dopustí, bude potrestán vystěhováním z koleje podle článku VI. odstavce 3. bodu II. Všeobecných ubytovacích podmínek,“ uvádí Zavřel v e-mailu. 

Dle vyjádření, které zaslal Jan Zavřel redakci iListu, došlo v létě k jednomu incidentu, kdy ubytovaný na chodbě koleje vyhrožoval plynovou pistolí. K tomuto případu byla volána policie. „V minulém týdnu byla u jednoho ubytovaného (na jiné koleji než předešlý incident) nalezena airsoftová pistole. Vzhledem k tomu, že tyto dvě události nastaly v poměrně krátkém čase po sobě a vzhledem k tomu, že se nyní hromadně ubytovávají studenti na nový akademický rok, považoval jsem za důležité upozornit na toto ustanovení kolejního řádu. Je to ryze preventivní záležitost,“ zakončuje své vyjádření Zavřel.

Hlavní aktér incidentu byl neplnoletý

Jeho vyjádření doplnil také ředitel SÚZ Ota Zima. Ten iListu poskytl zprávu vedoucí koleje Blanice k incidentu, který se odehrál v červenci tohoto roku. V ní se uvádí, že důvodem incidentu byla neshoda mezi studenty, která vyústila v nebezpečné vyhrožování za použití zbraně. Jednalo se o dvě skupiny studentů, přičemž jedna měla studium zastřešené institutem Time Study (Institut mezinárodního vzdělávání, poskytující cizincům studium v České republice, pozn. red.) a druhá Jazykovou školou Doceo (Poskytující také jazykové kurzy češtiny pro cizince v České republice, pozn. red.).

„Student, který ohrožoval druhé, se jmenuje Oleksondr Lohachov. Odvezla si ho policie, ale asi po hodině ho propustila, protože se zjistilo, že je neplnoletý,“ uvádí ve své zprávě vedoucí koleje Miroslava Tichá. Dodala, že incident byl i dále řešen s policií a s koordinátorkou skupiny Doceo. „Studenta budu požadovat okamžitě vystěhovat,“ zakončuje Tichá svou zprávu.

Zima také doplnil, že airsoftová pistole, kterou uvádí ve svém vyjádření Zavřel, byla nalezena na Thalerově koleji. Na dotazy, jestli SÚZ plánuje kontroly držení zbraní na kolejích a jestli se již podobný incident v minulosti odehrál, odpověděl Zima, že SÚZ VŠE nemá kapacity na to, aby prováděla kontroly držení zbraní. Podle kolejního rádu je však držení zbraní na koleji zakázáno. „Nevzpomínám si, že bychom řešili v minulosti nějaký problém se zbraněmi,“ zakončil svou odpověď.

Výňatek z kolejního řádu týkající se držení zbraní

Článek II.: Práva a povinnosti ubytovaného

Odstavec 6: Ubytovaný je povinen dodržovat povinnosti a omezení vyplývající z VUP (Všeobecné ubytovací podmínky, pozn. red.), zejména: 

Kompletní znění kolejního řádu naleznete na stránce SÚZ v sekci dokumenty.

Mohlo by vás zajímat: