Odborných praxí využila pouze jedna studentka

18. 4. 2011 | | Kariéra, Zprávy ze školy

Od zimního semestru mohou studenti magisterského oboru Mezinárodní obchod
na FMV získat praxi ve velkých společnostech. Kvůli malé informovanosti a
nastavení studijního plánu odborných stáží však nevyužívají.

nově zavedené stáže na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) studenti
magisterského oboru Mezinárodní obchod (MO) zatím mnoho studentů zájem
nemá. V zimním semestru těchto praxí nikdo nevyužil, v letním semestru
firmy vybraly pouze jednu studentku. Podle koordinátorky projektu Evy Grebe za
tuto situaci může nedostatečná informovanost o možnostech stáže nebo
nesplnění kriterií stanovených fakultou. „S tím, že praxe budou
nabíhat pomalu, jsme při jejich akreditaci počítali. Doufáme, že do
budoucna se bude počet studentů zvyšovat, ale s přílišnou masovostí
nepočítáme,“ zhodnotil současný stav proděkan pro pedagogiku
Jiří Zeman.

Malý zájem překvapil

Přesný údaj o zájmu studentů ale iniciátoři tohoto projektu nemají.
Fakulta žádným způsobem neeviduje uchazeče o vypsané pozice. Jediný
přehled mají tak k dispozici pouze samotné firmy. „Z řad studentů VŠE
nebyl moc velký zájem, což nás překvapilo,“ uvedl zástupce recruitment
oddělení firmy ExxonMobil, která pro potřeby fakulty vyhradila osm
pracovních pozic.

První kontakt, který s fakultou student má, přichází až ve chvíli,
kdy ho jedna z firem vybere ve výběrovém řízení. Pokud splňuje všechna
kritéria stanovená fakultou, fakulta ho poté zapíše na příslušný
mimosemestrální kurz v ISIS. Hlavní role školy přichází především
v závěrečné fázi projektu, kdy stážista musí obhájit semestrální
projekt, podle jehož kvality získá výslednou známku a 21 kreditů.

Příslušný kurz s názvem Odborná praxe ale v současné době na ISIS
nenajdeme. Jak uvedla koordinátorka projektu Eva Grebe, studentka, která jako
jediná uspěla v přijímacím řízení, doposud nemá kurz zapsaný.
Ačkoliv už na pracovní pozici nastoupila, nemá podle Grebe podepsané
některé smlouvy. O zmatku kolem formálních záležitostí svědčí
i reakce proděkana Zemana, který tvrdí, že smlouvy jsou podepsány
všechny, ale chybí pouze nějaké drobnosti. Vyjádření od zapsané
studentky se Studentskému listu nepodařilo získat, protože vedoucí projektu
odmítli v zájmu ochrany osobních dat poskytnout její jméno.

Praxe nebo výjezd do ciziny

Nastavení současného systému staví posluchače před otázku, jestli
vyjet do zahraničí, studovat fakultně volitelné předměty nebo využít
odbornou praxi. „Tři varianty čerpání kreditů ze skupiny fakultně
volitelné jsou na stejné úrovni co do počtu kreditů. Značná podobnost je
u studia v zahraničí a studia předmětů na FMV, praxe je z podstaty věci
odlišná,“ přiznává proděkan Zeman. Zároveň dodává, že zájemci se
musí sami rozhodnout, která varianta je pro ně vhodnější. „Odborné
praxe bych za možnost vyjet do zahraničí nevyměnila. Navíc jako studenti
nejsme o těchto stážích dostatečně informováni,“ tvrdí Tereza,
studentka prvního ročníku MO FMV. Vedení fakulty však připomíná, že
v zimním semestru poslalo studentům dva informační emaily.

Ze současných studentů se odborné praxe týkají těch, kteří si
doposud nezapsali žádné předměty ze skupiny fakultně volitelných. Ti,
kteří si již zapsali alespoň jeden předmět z této skupiny by museli
čerpat kreditní poukázky z rezervních kreditů. Možnost odborné praxe se
tak týká především čerstvě přijatých studentů na magisterském studiu
od příštího akademického roku.

Většina studentů třetího ročníku MO FMV, které Studentský list
oslovil hodnotí možnost stáže pozitivně. „Neváhal bych a prodloužil
bych si klidně studium o semestr, kdyby byla možnost získat praxi. Mnoho
lidí má už na magistru trvalou práci, takže by to byla zajímavá
příležitost pro ty, kteří ji nemají,“ potvrzuje Petr Kubát. „Bylo by
ale fajn, kdyby šlo zároveň studovat semestr v zahraničí i absolvovat
praxi ve firmě,“ zároveň dodává další student MO FMV,
Michal Čepek.

Přidělení 21 kreditů za úspěšně absolvovanou stáž nepřináší
studentovi pouze možnost, jak si splnit jednu ze studijních povinností. Bez
nutnosti prodloužení studia může na plný pracovní úvazek zúročit
nabyté znalosti z výuky ve významné firmě. Přidělením příslušného
kreditového ohodnocení je tak ve výhodě před studenty, kteří pracují na
částečný úvazek při studiu. Této odborné praxe může student využít
i pro psaní diplomové práce.

Mohlo by vás zajímat: