Okénko studentského tajemníka

28. 10. 2005 | | Názory, Studentský život

Prázdniny jsou historií, semestr máme v plném proudu – koloběh akademického roku se točí dál. V aule složili promoční slib i opoždění podzimní absolventi a jejich pomyslná místa zaplnili letošní maturanti. Jižní Město žije mládím a očekáváním radostí a radovánek vysokoškolského života, zatímco studentské organizace loví v řadách nedočkavých prváků nové členy. Řečeno s Miroslavem Donutilem: „Pořád se něco děje“.

Prázdniny jsou historií, semestr máme v plném proudu – koloběh akademického roku se točí dál. V aule složili promoční slib i opoždění podzimní absolventi a jejich pomyslná místa zaplnili letošní maturanti. Jižní Město žije mládím a očekáváním radostí a radovánek vysokoškolského života, zatímco studentské organizace loví v řadách nedočkavých prváků nové členy. Řečeno s Miroslavem Donutilem: „Pořád se něco děje“. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že letos se toho děje jaksi více než tomu bývalo zvykem dříve.

Nástup prváků do nového prostředí výrazně usnadnily studentské organizace. Za finanční podpory grantu rektorky a České spořitelny totiž vydaly publikaci Vše o VŠE aneb průvodce prváka na Vysoké škole ekonomické. Soudě podle kladných ohlasů, které brožurka vyvolala, to byla aktivita záslužná a prvákově duši velmi libá. Zdá se, že takovéto „freshman’s survival kits“, v zahraničí zcela běžné, zapouští kořeny i u nás.

Stejně tak i další akce z počátku semestru byla cílena na naše nejmladší kolegy, kde v rámci akce „VŠE poprvé“ proběhla v areálu kolejí Jižního Města gigantická Bažantiáda. Mezi zdmi kolejních bloků tak k potěšení všech přítomných rezonovaly hity slovenské kapely NoName a zaplněné hlediště nadšeně (sic!) zpívalo spolu s Jaroslavem Uhlířem jeho zlidovělé šlágry z dětských pohádek.

Abychom však nežili minulostí: jistě vás potěší, že další podobné akce na sebe nenechají dlouho čekat – v úterý 25. října odpadne výuka a místo toho se uskuteční společný děkanský sportovní den všech fakult. Centrum tělesné výchovy a sportu při této příležitosti připravilo pro zájemce zájmové turnaje ve florbalu, tenise, volejbalu, košíkové, fotbalu či netradičním šermu (určeno i pro začátečníky). Méně pohybově nadaní ocení třeba turistickou vycházku na Cukrák či šachový turnaj. Podrobnosti sportovního dne najdete na stránkách CTVS (nebo na str. 17 v SL – pozn. red.). Od šesti večer pak v předpremiéře vystoupí v atriu nově postavené Rajské budovy Ondřej Hejma a skupina Žlutý pes.

Na listopad se připravují studentské oslavy Dne studentstva – 15. listopadu by tak ekonomové měli plesat a volit Miss VŠE v paláci Lucerna. V průběhu celého dne, kdy výuka tentokrát neodpadá, jsou plánovány kulturně vzdělávací akce v areálu školy.

Kromě výše uvedených „mimořádných“ událostí začínají se začátkem semestru opět běžně fungovat zaběhlé studentské organizace, které tradičně obohacují studentský život na naší Alma Mater. V úterky se rozjede Filmový klub, středy patří komornímu orchestru Musica Oeconomica Pragensis, hudbu komerčnějšího charakteru zaslechnete na pravidelných Nation2Nation parties pořádaných Buddy Systémem. Aktivity opět zahájí Oikos, Gales, CEFT či MK. Připomínám, že kompletní seznam studentských organizací a aktivit naleznete na stránkách školy v sekci Pro studenty.

Na závěr zmíním snad jen krátce aktualitu z nejdůležitějších, kterou jsou bezesporu chystané rektorské volby. Ať již nakonec zvítězí kterýkoli z kandidujících pánů děkanů, zarážející je nezájem ze strany studentů, který volby provází. Anketa na populárním serveru Borec, ve které se téměř čtyřicet procent respondentů vyjádřilo v duchu „nevím, neřeším“ je bohužel smutnou vizitkou současného studentské povědomí o akademických právech a svobodách.

Závěrem bych vám rád popřál dobré našlápnutí do zimního semestru a hodně elánu a chuti do studia.

Antonín Pavlíček
studentský tajemník rektorky

Mohlo by vás zajímat: