Opakované volby na FISu proběhnou už dnes. Přečtěte si, kdo kandiduje

30. 10. 2014 | | Zprávy ze školy

Volby do Akademického senáty Fakulty informatiky a statistiky (AS FIS)
proběhly 14. října. Studentská část své zástupce ale stále nezná.
Volby byly prohlášeny za neplatné a vedení vyhlásilo nový termín –
30. října. Aktualizováno o vyjádření kandidáta Petra
Kovaříka

Do studentské části AS FIS mohou volit všichni studenti fakulty, kteří
v den volby nemají přerušené studium. Doktorandi, kteří jsou zároveň
akademickými pracovníky a ve volbách minulý týden volili do učitelské
části, již nemohou hlasovat v opakovaných volbách do studentské části
Akademického senátu s ohledem na fakt, že každý člen akademické obce
může volit pouze jednou. Volební místo je pouze jedno: mezi zaměstnaneckou
a studentskou menzou na Žižkově. Volba potrvá od 9 do 18 hodin. Na
kandidátce mohou voliči zaškrtnout šest kandidátů.

Důvodem opakované volby je neshoda mezi počtem podpisů na volebním archu
a odevzdaných lístků. Podle předsedkyně volební komise Kristýny Vltavské
došlo k selhání některých členů volební komise, přestože měli pokyny
k dispozici na všech volebních místech. „Jedním z mnoha bodů
v pokynech bylo také podepisování voličů do archu pro vydání lístků.
Členové volební komise na daná upozornění nedbali, proto došlo k této
situaci,“ vysvětluje.

Někteří kandidáty nastínili svůj program:

Martin Potančok, doktorandské studium Aplikovaná
informatika:

Poskytování kvalitního vzdělání na všech úrovních, které odpovídá
požadavkům praxe, je pro mě prioritou. Z tohoto důvodu bych se rád na
naší fakultě zaměřil na větší propojení s praxí a nastavení
správného poměru praxe – teorie -věda, zapojení studentů do reálných
projektů, větší nabídku předmětů vyučovaných v angličtině, podporu
on-line podoby kurzů včetně dostupnosti studijních materiálů. Fakulta
informatiky a statistiky je pro mě místem inovace, otevřených přístupů a
skvělých členů akademické obce. Moji snahou je, aby i nadále si udržela
toto postavení a dále ho zlepšovala.

Filip Korecký, student magisterského studia Informační systémy a
technologie:

V uplynulém období jsem se věnoval svému zorientování se v systému
vnitřního fungování univerzity, fakulty a jejích součástí. Není to
sranda a pochopit důkladně všechny provázanosti dá zabrat. Při tom jsem se
ale také zaměřil na informování studentů o tom, co se na univerzitě (a
především v senátu) vlastně děje, hájil jsem jejich práva v jedné
významné kauze a podařilo se mi i dotáhnout do konce vznik Unie studentů
VŠE, která se zaměřuje na zkvalitnění mimostudijního života na ekonomce.
Na velké systémové změny ale byly tři roky krátká doba. Do letošních
voleb tak kandiduji s cílem pokračovat v zasazování se na FIS o studium
více zaměřené na praktické dovednosti, například tím, že se nebudeme
desetkrát učit tu samou teorii dokola, umožnění studentům po vzoru FMV
vycestovat na zahraniční stáže v rámci Erasmus+ a v neposlední řadě
pokračovat v budování otevřenější FIS dohlížením na to, aby se
důležité informace, které se i dnes dozvídáme často spíše z doslechu
a pozdě, dostávaly ke studentům co nejrychleji.

Jan Knettig, student bakalářského studia Informatika:

Chci být v centru dění toho, co se na fakultě děje, a chci pomoci této
již tak dobré instituci být ještě lepší. Docílil bych toho rád tak, že
budu především usilovat o zvýšení návštěvnosti přednášek. Nízkou
účast vnímám jako významný problém ekonomický, psychologický a
samozřejmě i studijní. Řešením by mohlo být například větší
využití externistů, ale i lepší propagace vlastních dobrých
přednášek. Dalším mým cílem je zvýšit zapojení studentů do dění
fakulty jejich aktivní účasti v klubech či projektech kateder nebo na
kulturně-sportovních setkáních, kterým bych rád v rámci fakulty dal
základ. Ukazuje se, že na naší fakultě je mnoho uměleckých talentů
(v loňském roce hned dva finalisti VŠE hledá Talent), a já bych rád dal
těmto talentům další příležitosti se ukázat. Důležitým bodem je pro
mě i nadále udržet vysokou podporu pro studenty s dobrými studijními
výsledky. Myslím tím tedy příjemná stipendia či možnost přijetí na
magisterské obory bez přijímacích zkoušek.

Ondřej Koch, student magisterského studia Informační
management:

Svůj volební program jsem sestavoval společně s Filipem Koreckým,
který již získal zkušenosti s fungováním senátu v minulém období.
Pracovní stáže v zahraničí, využívání moderních komunikačních
kanálů či zpřehlednění struktury studia jsou dostatečně konkrétní
závazky, které se přitom týkají bakalářů i magistrů. Věřím, že se
nám tyto pozitivní změny, které zpříjemní život napříč všemi stupni
studia, podaří prosadit.

Petr Kovařík, student aplikované informatiky

Chci
se stát bojovníkem za větší množství praxe a méně teorie na fakultě.
Každodenně jsou totiž do nás „tlučeny“ tisíce teoretických
materiálů, které někdo sepsal před několika lety a během té doby
zkrátka technologie a postupy pokročily a tak bychom se měli učit, co je
teď a tady a co nás čeká a může potkat. Škola má spousty partnerů,
kteři by mohli přinést reálné případy (tedy nepracovat na smyšlených
případech), které se často stávají a my bychom je měli být schopni
vyřešit, tzn. abychom na ně byli schopni pak v kariérním životě umět
reagovat. Dále bych se chtěl zasadit o rychlejší a lepší způsob
komunikace vedení k žákům.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: