Osobní údaje – tajemství nebo přítěž?

4. 9. 2006 | | Zprávy ze školy

Vysoká škola ekonomická využívá k identifikaci svých studentů a zájemců o studium rodná čísla, přístup k nim má prakticky kdokoliv. V minulém roce visela na nástěnce Fakulty informatiky a statistiky od začátku semestru rodná čísla nově přijatých studentů, ke kterým se tak mohl dostat téměř každý. Zákon ovšem zpracovávání těchto dat bez souhlasu příslušné osoby zakazuje. VŠE zatím způsob identifikace měnit nehodlá.

Vysoká škola ekonomická využívá k identifikaci svých studentů a zájemců o studium rodná čísla, přístup k nim má prakticky kdokoliv. Zákon ovšem zpracovávání těchto dat bez souhlasu příslušné osoby zakazuje. VŠE zatím způsob identifikace měnit nehodlá.

Zákon o ochraně osobních údajů je stále aktuální téma. Přijat byl už před šesti lety, jeho praktická aplikace však dosud přináší mnoho otázek. Často se spekuluje nad tím, do jaké míry může škola využívat osobní údaje studenta. Podle Ladislava Hejlíka z Oddělení konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů je důležité, za jakým účelem se údaj zpracovává. „Pokud škole zpracování údaje nakazuje zákon, souhlas dané osoby mít nemusí,“ říká Hejlík. „Nemusí ho mít ani v případě, že musí chránit vlastní práva. To jsou například záznamy do matriky.“ Každá vysoká škola má také povinnost shromažďovat a zpracovávat osobní údaje studentů pro potřeby statistiky – ani v tomto případě si nemusí škola souhlas studenta opatřovat. „Pokud ale škola zpracovává údaje pro jiné účely, tak samozřejmě souhlas studenta mít musí,“ dodává Hejlík.

Rodná čísla všem na očích

V minulém roce visela na nástěnce Fakulty informatiky a statistiky od začátku semestru rodná čísla nově přijatých studentů, ke kterým se tak mohl dostat téměř každý (viz článek V Nové budově visela půl roku rodná čísla studentů).

Škola však v tomto případě nesmí zpracovávat osobní údaje, pokud nedostane od jejich nositele souhlas a neoznámí mu, za jakým účelem a v jakém období bude jeho osobní data využívat.

Dalším příkladem sporného zacházení s osobními údaji je fakt, že někteří vyučující vyžadují, aby se na testy psala rodná čísla kvůli identifikaci. „Naše katedra je zásadně proti. Dříve se po studentech rodná čísla na testech vyžadovala, ale v současné době to striktně odmítáme,“ říká Květoslav Žák z katedry Podnikového a evropského práva. „Pokud je nějaký student zásadně proti zveřejňování svého rodného čísla, doporučil bych mu, aby se obrátil na příslušného proděkana nebo děkana fakulty,“ radí Žák.

Podle docenta Felixe Koschina, prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, je požadavek, aby studenti psali svá rodná čísla na testy, hloupost. „Škola sice garantuje, že rodná čísla budou použita pouze pro vnitřní účely, doporučuji ale všem, kteří je požadují, aby tak nečinili.“ Zároveň však dodává, že on osobně není pro změnu ve způsobu identifikace a stávající metody považuje za dostatečné.

Mohou učitelé k osobním údajům?

Na VŠE mají přístup k rodným číslům studenta všichni učitelé. Používají je při zapisování studijních výsledků do systému. Podobná situace jako na VŠE vládne i na Fakultě elektrotechnické (FEL) Českého vysokého učení technické v Praze. I tady mají podle Mileny Kvasničkové, vedoucí studijního oddělení, přístup k rodným číslům studentů všichni vyučující. Důvodem je údajně snaha co nejvíce omezit pravděpodobnost, že student za sebe například na zkoušku vyšle někoho jiného. Rodným číslem se na FELu rovněž identifikují nově zapsaní studenti předtím, než dostanou vlastní identifikační číslo. „Tato poměrně komplikovaná situace s rodnými čísly se bude v budoucnu řešit,“ dodává v závěru Kvasničková.

Naproti tomu JUDr. Dana Macharová z Univerzity Karlovy (UK) tvrdí, že na Matematicko-fyzikální fakultě se kantoři k rodným číslům nedostanou. „Pokud je mi známo, přístup k rodným číslům máme na studijním oddělení, ale vyučující se do kontaktu s nimi nedostanou,“ vysvětluje Macharová. „Rodné číslo studenta může být zveřejněno pouze v případě, že si ho student sám uvede do formuláře,“ upřesňuje. To potvrzují i samotní studenti UK. „Ani kvůli identifikaci při psaní testů svoje rodné číslo rozhodně uvádět nemusím,“ říká Petr, student Filozofické fakulty. Na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se studenti identifikují svým jménem a oborem, který studují. Na Masarykově univerzitě v Brně se zase předkládá šestimístné uživatelské číslo.

Zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů byl přijat 4. dubna 2000. Týká se osobních údajů zpracovaných státními orgány, orgány územní samosprávy, jinými orgány veřejné moci, ale i fyzickými a právnickými osobami. Zákon se vztahuje na veškeré zpracování osobních a citlivých údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

Osobním údajem se rozumí takový údaj, kterým lze přímo či nepřímo zjistit identitu osoby. Citlivý údaj vypovídá například o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích či zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu. Správce (osoba, které jsou osobní údaje sděleny) může zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je zpracovávat nemůže.

Zákon číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách se o rodných číslech zmiňuje v § 87(i), kde je Ministerstvo školství ČR oprávněno využívat rodná čísla studentů jednotlivých škol při provádění statistických zjišťování.

Více informací o zákonu 101/2000 sb. můžete získat na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mohlo by vás zajímat: