Osobní údaje v CV

3. 6. 2010 | | Kariéra

V předchozích dílech jsme se zabývali tím, jak má životopis vypadat,
nyní se zaměříme na otázky týkající se konkrétního obsahu CV.

Uvádějte vždy údaje aktuální, pravdivé a úplné.**

Osobní údaje se zpravidla uvádí na začátku životopisu. Slouží
k rychlé orientaci v základních údajích o kandidátovi a k získání
kontaktů na něj.

Občas se ale některé informace (datum narození, rodinný stav,
případně i zdravotní stav a podobně) řadí na konec CV. Kandidát tak
získává větší šanci, že jeho CV přečte personalista až do konce, a to
bez předsudků vzniklých hned v prvním odstavci (například věk,
rodinný stav).

Obvykle se uvádí:

Jméno a příjmení – v ČR je stále kladen důraz na
akademické tituly, přičemž se doporučuje uvést je přímo u jména, aby
si pozdější údaje o studiu nevysvětlil zaměstnavatel jako nedokončené
vzdělání.

Datum narození – není povinné, ale doporučujeme
uvést alespoň rok. Pokud tento údaj chybí, personalista se často
automaticky dovtípí, že se kandidát považuje za příliš mladého, nebo
příliš starého pro danou pracovní pozici. Jsou-li vybíráni pouze zájemci
určitého věku, případně pohlaví, zatajením data narození
„nevhodný“ kandidát pouze oddálí své odmítnutí. Totéž platí pro
položku Rodinný stav.

Adresa, tedy nejen trvalé bydliště dle občanského
průkazu, ale pokud se liší, také místo, odkud bude kandidát dojíždět
do práce.

Kontaktní údaje: (mobilní) telefon, e-mailová adresa.
Doporučujeme raději volit „civilní, seriózní“ adresu, tedy ne
například budulinek@seznam.cz.
Další kontakty (ICQ, SKYPE, LinkedIn, Facebook a podobně) pro potřeby CV
nejsou nutné, spíše působí nadbytečně.

Životopis, který obsahuje všechny tyto informace, působí uceleně a
dává najevo, že kandidát nemá, co skrývat. Zde uvedené pořadí slouží
jako příklad, žádné striktní pravidlo pro řazení jednotlivých údajů
dané není, ale domníváme se, že logicky postupuje od identifikace
kandidáta směrem ke kontaktním údajům.

Položky lze zaměnit či vynechat, ale minimálně povinné údaje (jméno,
adresa, kontakt) by se měly v CV objevit. Opět platí, čím více údajů
kandidát sám poskytne, tím menší prostor pro negativní interpretace
ponechá personalistovi.

Je nutné uvádět údaje aktuální, pravdivé a úplné a dát si pozor na
chyby, které již v první části životopisu, navíc v údajích
o vlastní osobě, nepředstavují dobrou vizitku. Překlep v čísle telefonu
může mít pro žadatele o pracovní nabídku přímo fatální důsledky.
Když se zaměstnavatel nedovolá, pozve jiného kandidáta, který se
v čísle nespletl.

V dalším díle rozebereme možnosti sekce „Vzdělání“.

Autorka je kariérní poradkyní Rozvojového a poradenského centra
VŠE
.

Mohlo by vás zajímat: