Otázky a odpovědi na rektora

24. 11. 1999 | | Nezařazené

Z otázek pro všechny kandidáty konkrétně uvádíme ty nejzajímavější. Současně se všem sedmi omlouváme, že jsme některé jejich odpovědi za účelem srozumitelnosti a jednoduchosti zestručnili. Chybí-li odpověď některého kandidáta, je to proto, že plně souhlasil s prohlášením kolegů nebo se odvolal na svůj program.

Z otázek pro všechny kandidáty konkrétně uvádíme ty nejzajímavější. Současně se všem sedmi omlouváme, že jsme některé jejich odpovědi za účelem srozumitelnosti a jednoduchosti zestručnili. Chybí-li odpověď některého kandidáta, je to proto, že plně souhlasil s prohlášením kolegů nebo se odvolal na svůj program.

Jak budete řešit vedlejší zaměstnání učitelů VŠE? To totiž znamená na jedné straně kontakt s praxí a obohacuje výuku, na druhé ale minimalizuje čas, který učitel výuce věnuje.

Doc. Durčáková:

Zákony vedlejší pracovní poměry umožňují, snažila bych se proto vytvořit systémové vazby s praxí, aby vedlejší aktivity učitelů byly dostatečně atraktivní pod hlavičkou školy.

Doc. Pichanič:

Využil bych poznatky ze zahraničí, důraz kladu na flexibilní systém zajišťování kurzů jednotlivými učiteli. Kontakt s praxí je velmi důležitý.

Doc. Spirit:

Negativní dopad na výuku lze ohlídat, Zákoník práce umožňuje vedoucímu katedry vedlejší zaměstnání zakázat. Apeloval bych především na ministerstvo, aby zvýšilo učitelské platy. Ty jsou dnes na dolní hranici životní úrovně.

Prof. Žák:

Chtěl bych učitelům nabídnout alternativy v rámci školy, preferuji dialog s děkany, vedoucími kateder.

Doc. Ivánek:

Podporoval bych doplňkové činnosti v rámci školy, důležité je vytvořit administrativní zázemí.

Doc. Nováková:

Navrhovala bych, aby každá katedra měla oddělenou hospodářskou činnost, byla finančně zainteresovaná. Některé ostatní činnosti by pak mohly být hrazeny z prostředků katedry.

Prof. Jindra:

Podporoval bych hlavně aktivity, na kterých vydělá celá škola.

Jak se díváte na hospodaření SÚZ?

Prof. Žák:

Zázračný lék nemám, chtěl bych tento problém řešit drasticky, hned.

Doc. Spirit:

Je nutná okamžitá výměna vedení.

Doc. Pichanič:

Otázku bych rozšířil na vztah administrativní a pedagogické části školy. Stejně jako to dělají jinde bych ustavil administrativního ředitele s vlastní odpovědností.

Můžete jmenovat, koho si vyberete jako své zástupce a spolupracovníky?

Prof. Jindra:

Kašpar, Vlček, Ivánek, Kříž.

Doc. Nováková:

Teď je to spíše spekulace, příští rok se budou konat volby na třetí fakultě. Určitě by předcházela porada s AS, který je ostatně bude schvalovat. Prorektory bych chtěla 3 – pro vědu, pedagogiku a zahraničí.

Doc. Ivánek:

Bude-li to personálně možné, navrhoval bych čtvrtého prorektora pro rozvoj. Chtěl bych, aby byly zastoupeny všechny fakulty, jednal bych konkrétně s Durčákovou, Kašparem, Patočkou.

Prof. Žák:

Preferuji “omlazení”, aby nikdo nebyl starší než já, protože pak vzniká přirozená autorita. Konkrétně mohu jmenovat Hořejší, Kubišta, Straka. Na místo kvestora bych vypsal konkurs.

Doc. Spirit:

Nejdříve bych tyto místa nabídl kolegům kandidátům. Dále by to byl Kašpar, Janhuba, Nový, Ivánek.

Doc. Pichanič:

Myslím si, že na takovou otázku je ještě brzo. Diskuze by se týkala kvestora, pedagogika – Srpová, informatika – Kubálek, zahraniční styky – někdo ze druhé fakulty.

Doc. Durčáková (poprvé při odpovědi vstala a poprvé byla upozorněna na časový limit):

Tuto otázku považuji za velmi zásadní. Chci, abych v těchto lidech měla záruku dynamičnosti, prosadila bych řadu změn. Důležitá je spolupráce, propojení činností. 3 prorektoři nestačí. Veder, Ivánek, Zadražilová či Kubálek, Patočka, Hořejší.

Jak hodláte změnit fakt, že je VŠE “fabrikou” na ekonomy?

Doc. Durčáková:

Masovost odstranit větším důrazem na přímou výuku, omezit přednášky, rozšířit týmovou práci a zapojit studenty do výzkumné práce učitelů.

Doc. Pichanič:

Vrátil bych se ke kruhům, s nimi zmizela i odpovědnost mezi studenty k sobě navzájem.

Doc. Spirit:

Důležitá je osobnost kantora, jak umí přizpůsobit přednášku studentům a oživit ji. Zavedl bych navíc výuku rétoriky, jak vidíme u zkoušek, mají naši studenti většinou problémy s mluveným projevem

Prof. Žák:

Přivedl bych do pracovních skupin více externistů.

Doc. Ivánek:

Důraz hlavně na samostatnou práci studentů, přednáška je pouze průvodce relevantní literaturou k tématu.

Doc. Nováková:

Přehodnotit celý systém výuky, zavést víc seminářů.

Prof. Jindra:

Navrhuji i přehodnocení způsobu zkoušení a vedení diplomových seminářů.

Proč by měl Akademický senát zvolit právě Vás?

Doc. Durčáková:

Protože mám dost zkušeností, ve vedení školy jsem sedm let. VŠE se za posledních osm, deset let někam dostala a já bych si přála a udělám pro to všechno, aby se na špici udržela další ne tři, ale šest i deset let.

Doc. Pichanič:

Protože zosobňuji syntézu manažerského přístupu a pedagogických zkušeností a znalostí. Mám pozitivní hodnocení od studentů. Na novou funkci se těším, energie mám dost, vnesu mezi vás optimismus.

Doc. Spirit:

Volbu nechávám na AS.

Prof. Žák:

Proto, jaký jsem, co nabízím. Odvahu, optimismus.

Doc. Ivánek:

Mám propracovaný program, dlouhodobý záměr, který už byl AS prakticky schválen. Mám dostatek zkušeností, prorektorem jsem šest let. Moje krédo, se kterým přicházím, zní: “přispívat k rozvoji poznání a vzdělanosti”. Také bych chtěl přispět k vytvoření příznivého akademického prostředí.

Doc. Nováková:

Do boje jsem byla vyslána svými spolupracovníky. Zkušeností mám dost, děkanem jsem byla v těžkém období, od r. 1990, kdy se zaváděl nový systém výuky. Už 31 let dělám účetnictví a financování těchto organizací. Navíc jsem ve věku, kdy jsem ochotna obětovat čas i svůj job, který je lukrativní.

Prof. Jindra:

Vše dobré už jsem o sobě napsal. Jenom dodám, že se stejně jako plukovník Sanders (v ruce třímá výtisk minulého čísla Studentského listu, pozn. aut.) zasadím o kuřecí křidélka pro vás.

Mohlo by vás zajímat: