Otázky na kandidáta: Bojka Hamerníková

1. 11. 2005 | | Rozhovory

Hlavní teze mé koncepce je VŠE značka kvality na terciárním vzdělávacím trhu doma i v zahraničí. Možná řešení vidím ve změně postavení fakult a jejich kateder, managementu školy a ve zlepšení firemní kultury, v motivaci jednotlivých pracovišť a každého jednotlivce, v postavení studentů a v kvalitativních, obsahových a organizačních změnách studia.

Co považujete za stěžejní body svého programu ? Jaké jsou priority a hlavní záměry vaší kandidatury?

Hlavní teze mé koncepce je VŠE značka kvality na terciárním vzdělávacím trhu doma i v zahraničí. Možná řešení vidím ve změně postavení fakult a jejich kateder, managementu školy a ve zlepšení firemní kultury, v motivaci jednotlivých pracovišť a každého jednotlivce, v postavení studentů a v kvalitativních, obsahových a organizačních změnách studia. Za klíčové kroky považuji decentralizaci, rozvoj iniciativy, akceptování alternativních postupů, liberalizaci zejména v oblasti administrativy, zvýšení otevřenosti a péči o goodwill školy. Jednou větou – minimální rektorát a optimální fakulty (suverénní, silné, atraktivní a kreativní).

Proč jste se vlastně rozhodl(a) kandidovat? Co na to vaše rodina? Co spolupracovníci na fakultě?

Jsem na této škole bezmála 20 let. Zažila jsem menší a větší změny, byla jsem u vzniku naší katedry (KVF) a naší fakulty (FFÚ). Věnovala jsem hodně času výuce, výzkumu a z titulu své současné funkce i administrativě. Mám představu, jak by se určité problémy daly řešit a co by bylo dobré pro naši školu, studenty a kolegy do budoucna. Chtěla jsem tuto představu prezentovat kolegům a byla bych ráda, kdybych ji mohla realizovat. Má rodina je dosti početná, protože s námi bydlí mí rodiče a syn s přítelkyní, dcera se nedávno odstěhovala. Pomáháme si a společně pečujeme o babičku a dědečka. Manželovo hobby je vaření …Pokud jde o spolupracovníky – mnoho lidí mě podporuje, a o těch, co mě nepodporují, nevím, takže cítím pod nohama pevnou půdu.

Jak si představujete váš budoucí tým? Máte již nějaké konkrétní kandidáty na jednotlivé proděkany?

Tým rektora by měli tvořit lidé kreativní, odvážní a pracovití. Takový tým mám nyní ve funkci děkana. Na škole je mnoho schopných lidí, ale důležité je, aby chtěli se mnou spolupracovat. Konkrétní typ už mám, ale nechci to zakřiknout.

Jak si představujete komunikaci se studenty? Plánujete přímá setkání s nimi?

Navrhuji v rámci vzdělávací činnosti a též v oblasti péče o studenty řadu námětů. Chtěla bych zabudovat do každodenního rutinního chodu školy automatické vestavěné nástroje výměny názorů a hodnocení činností managementu ze strany učitelů, studentů a zaměstnanců. Chtěla bych, aby se studenti více zapojili do různých odborných, ale i kulturních, sportovních apod. aktivit, aby se více zajímali o to, co se děje ve škole, a k tomu jsou přímá setkání užitečná.

Co bude váš první krok v nové funkci?

Vzhledem načasování nástupu do funkce k 1. 2. 2006, by to s největší pravděpodobností byl návrh a projednání rozpočtu VŠE, čímž bych ráda odstartovala proces decentralizace a zvýšení autonomie fakult.

Mohlo by vás zajímat: