Otázky na kandidáta: Jiří Schwarz

4. 11. 2005 | | Rozhovory

Prioritou mého programu je přispět k větší samostatnosti a emancipaci fakult VŠE. Rektorát bude spíše poskytovat servis fakultám oproti řízení univerzity směrem dovnitř, razantně však bude zastupovat zájmy univerzity k okolnímu prostředí. Stát v čele tak prestižní instituce, jakou je VSE, je velkou výzvou. Jsem přesvědčen, že v současné situaci bych své Alma mater mohl výrazně posloužit. VŠE mi mnohé dala a já jí mám co vracet.

Co považujete za stěžejní body svého programu ? Jaké jsou priority a hlavní záměry vaší kandidatury?

Prioritou mého programu je přispět k větší samostatnosti a emancipaci fakult VŠE. Rektorát bude spíše poskytovat servis fakultám oproti řízení univerzity směrem dovnitř, razantně však bude zastupovat zájmy univerzity k okolnímu prostředí.

Můj program má několik stěžejních bodů: za prvé změnu délky přednášek, cvičení a seminářů na 80 minut a stanovení pravidel pro tvorbu rozvrhu a přidělování místností. Za druhé vytváření podmínek pro pěstování vědy na katedrách a fakultách a odstraňování bariér bránících rozvoji mezifakultních projektů. Chtěl bych také prosadit ustálený harmonogram akademického roku v období říjen až červen. Z hlediska pedagogiky bych jako rektor zaměřil na podporu a  rozvíjení jazykových znalostí a dovedností. Žižkovský kampus VŠE bych chtěl rozšířit o budovu Českomoravských spotřebních družstev. A v neposlední řadě bych chtěl bych také zřídit nové tramvajové zastávky „VŠE“ na Seifertově ulici přímo pod Náměstím W.Churchilla, což umožní jarovským kolejákům přispat si o 4 minuty déle a přijíždějícím od Wilsonova nádraží dokonce o 8 minut déle!

Proč jste se vlastně rozhodl(a) kandidovat? Co na to vaše rodina? Co spolupracovníci na fakultě?

Stát v čele tak prestižní instituce, jakou je VSE, je velkou výzvou. Jsem přesvědčen, že v současné situaci bych své Alma mater mohl výrazně posloužit. VŠE mi mnohé dala a já jí mám co vracet.

Moje manželka, strýcové a tety mě podporují. Mé děti, 22 a 16 let, z nichž starší studuje na UK a mladší se na VŠE velmi pravděpodobně nechystá, se tváří, jakoby jim to bylo fuk. Od svých spolupracovníků na fakultě cítím značnou podporu. Domnívám se, že není motivována tím, že by se mě v případě úspěchu zbavili.

Jak si představujete váš budoucí tým? Máte již nějaké konkrétní kandidáty na jednotlivé proděkany?

V případě mého zvolení bych převzal tým paní rektorky Durčákové. Lidi, s nimiž ve funkci děkana spolupracuji na Fakultě národohospodářské, bych ponechal svému nástupci. Jedno z prorektorských míst bych určitě nabídl panu profesoru Hindlsovi. Do ostatních prorektorských postů bych se snažil rovnoměrně navrhnout zástupce jednotlivých pražských fakult VŠE. Zvažuji o požádání některých ze stávajících prorektorů o setrvání ve funkci.

Jak si představujete komunikaci se studenty? Plánujete přímá setkání s nimi?

Dobrá komunikace nejen přispívá k řešení studentských problémů, nýbrž pomáhá jim předcházet. Za samozřejmou považuji svou pravidelnou účast na zasedáních Akademického senátu VŠE a diskusními setkáními se studentskými senátory. Budu napomáhat růstu účasti studentů v anketách, budu dbát na jejich seriozní vyhodnocování a zveřejňování výsledků a budu sledovat reakce jednotlivých fakult. Pokusím se zlepšit informovanost studentů neprodleným zveřejňováním informací na elektronické úřední desce a adresnými dodávkami objednaných informací na e-mailové adresy studentů. Jsem připraven se zúčastňovat studentských akcí, budu-li pozván, jakož i přímých setkání se studenty, projeví-li zájem o jejich uskutečnění.

Co bude váš první krok v nové funkci?

Pracovníkům fakult rychlým zavedením elektronického oběhu dokladů, což se nachází ve vysoké fázi rozpracovanosti. Očekávaným výsledkem má být nejen racionalizace práce na fakultách, ale také snížení jejich závislosti na rektorátních útvarech.

Studentům rychlým zavedením elektronického indexu, což by je mělo uchránit od opakovaných návštěv studijního oddělení. Samozřejmě by došlo k odstranění front.

Mohlo by vás zajímat: