Palestina učí děti nenávidět Izrael

15. 3. 2017 | | Názory, Studentský život konference Evropa a Izrael

Československá republika jako jediná země na světě mezi lety 1947 a 1948 dovážela zbrojní vybavení izraelské vládě ve válce proti okolním arabským státům. Dodnes Izrael vděčí Československu za jejich pomoc a podporu, protože bez nich by se nestali jednou z nejvyspělejších zemí na světě a nebyli by přezdívány jako „Start-up nation“.

„Izrael je jediná funkční demokracie na Blízkém východě,“ zahájil mezinárodní konferenci Evropa a Izrael 2017 výzvy, příležitosti a horizonty jeden z pořadatelů. Konference, která proběhla v Parlamentu České republiky, se zúčastnili zákonodárci, novináři, studenti a lídři izraelsko-českých vztahů.

Gerald M. Steinberg, zakladatel společnosti NGO Monitor, která analyzuje a identifikuje sílu vlivu neziskových organizací (NGO = non-governmental organization, pozn. red.), hovořil o propagandě neziskových organizací proti Izraeli. „ Státy Evropské unie (EU) netransparentně dotují některé neziskové organizace, které se tváří jako humanistické a promírové. Ve výsledku z příjmů daňových poplatníku financují nenávist vůči svobodné zemi Izraeli,“ uvedl.

Vláda podporuje občany, aby sami ničili zlo

Ředitel Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, organizace mapující palestinské mediální dění, vyprávěl o medializaci nenávisti proti židovské komunitě. „V televizních zpravodajství používají děti jako nástroj k mediální propagaci odporu k Izraeli,“ komentuje situaci. Na konferenci pustil propagandistická videa, kde děti mluví o Satanovi. Satan má představovat Židy, kteří by měli být vyhlazeni.

Další videa zachycovala, jak hlavní představitelé palestinské vlády informují svůj národ, že by měli zničit zlo, protože Alláh tuto formu smrti podporuje a schvaluje. Poslední propagandistické video poukazovalo na skutečnost, která nesla zprávu: „Zabijte je, i když víte, že byste přitom mohli zemřít.“

Níže uvedený text je názorem autora článku.

V tomto duchu se vedla celá konference, která kontroverzně legitimizovala takzvanou okupační politiku Izraele a vedla přímou kritiku na Palestinu. Ta byla zmíněna jen ve špatném světle. Upírat Palestině názorovou okupační politiku proti Izraeli nebyl rozhodně argumentačně podložený postoj. Přiklonit se ale radikálně k jedné straně je cestou do politických pekel.

Obě strany překypují plnohodnotnými úsudky ve své věci, takže konflikt mezi státy je takřka Evropou neřešitelný. Evropa by měla transparentně zajistit jen humanitární pomoc, nikoliv politickou. Konflikt si mohou vyřešit pouze státy samy a měl by být hlavně řešen v podobě nejvyšších promírových hodnot.

Mohlo by vás zajímat: