Páté vydání úspěšné učebnice Podniková ekonomika se slevou 15 %!

5. 10. 2010 | | Nezařazené

Právě vyšlo páté, přepracované a doplněné vydání učebnice
Podniková ekonomika autorského kolektivu pod vedením prof. Ing. Miloslava
Synka a prof. Ing. Evy Kislingerové CSc. V první polovině října si tuto
učebnici, stejně jako všechny další učebnice z Nakladatelství C. H.
Beck, můžete zakoupit v eShopu C. H. Beck se slevou 15 %. Nakupujte
pohodlně v eShopu C. H. Beck!

Proč si koupit páté vydání učebnice Podniková
ekonomika?

Oproti předchozímu vydání jsou mnohé kapitoly aktualizovány a
rozšířeny, některé zcela přepracovány. Páté, přepracované a
doplněné vydání této mimořádně úspěšné publikace z produkce
Nakladatelství C. H. Beck poskytuje řadu cenných rad a nejnovějších
poznatků a trendů z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou důležitým
předpokladem úspěšného řízení podniku. Autoři věří, že se učebnice
Podniková ekonomika
stane užitečným pomocníkem ekonomů, manažerů
i techniků, kteří se jí zabývají ve své práci, stejně jako studentů,
kteří se na své povolání teprve připravují.

Co je podniková ekonomika?
Podniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho
životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením,
zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky
z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín.
Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale
i disciplínou praktickou: dává poučení, jak vést podnik, aby pracoval
s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a
tak obstál v náročném tržním prostředí.

Vedoucí autory učebnice Podniková ekonomika jistě znáte….

prof. Ing. Miloslav Synek, CSc., je dlouholetým učitelem na VŠE v Praze,
na které začátkem 90. let vybudoval katedru podnikové ekonomiky a byl
jejím dlouholetým vedoucím. Je zkušeným odborníkem v podnikové
ekonomice, analýze nákladů průmyslových podniků, finanční analýze,
rozborových metodách a mezipodnikovém srovnávání. Je autorem odborných
knih a učebnic a řady odborných článků v českých i zahraničních
časopisech.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. je dlouholetou učitelkou na VŠE
v Praze, v roce 2003 byla ustavena vedoucí katedry podnikové ekonomiky na
VŠE v Praze. Těžištěm jejího profesního zájmu je podniková ekonomika,
manažerské finance, oceňování podniků a rozbory výkonnosti firem. Je
autorkou (spoluautorkou) řady knižních publikací a řady odborných
článků. Učebnici Podniková ekonomika si můžete zakoupit v eShopu C. H.
Beck do 15. 10. 2010 se slevou 15 %. Nakupujte pohodlně v eShopu C. H. Beck!

Mohlo by vás zajímat: