Pátou fakultou hýbají další změny

10. 11. 2003 | | Zprávy ze školy

Tříštění katedry hospodářské politiky, dobrovolné odchody některých pedagogů, strach, který obchází některé pedagogy, to jsou nové skutečnosti na Fakultě národohospodářské. Po prvních spíše nenápadných odchodech některých pedagogů jako byl docent Janíčko, nyní z VŠE odchází profesor Miloš Mach, jeden z hlavních aktérů sporu o výuku ekonomie.

Tříštění katedry hospodářské politiky, dobrovolné odchody některých pedagogů, strach, který obchází některé pedagogy, to jsou nové skutečnosti na Fakultě národohospodářské.

Nejistota, fámy, úzkostlivé mlčení. Na páté fakultě se stupňuje napětí a obavy z možného propouštění. Po prvních spíše nenápadných odchodech některých pedagogů jako byl docent Janíčko, nyní z VŠE odchází profesor Miloš Mach, jeden z hlavních aktérů sporu o výuku ekonomie. „K poslednímu dni letošního roku jsem podal výpověď. Mám podstatné výhrady k poměrům na fakultě a ztratil jsem motivaci. Konkrétní důvody jsem uvedl děkanovi naší fakulty a nehodlám svůj krok dále komentovat,“ uvedl pro Studentský list profesor Mach. Podle neoficiálních informací se chystá přestoupit na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Ředitel Institutu ekonomických studií na FSV však tuto informaci nepotvrdil. „Profesor Mach nebude posledním, kdo tzv. dobrovolně odchází. Myslím, že budou následovat i odchody víceméně vynucené pod pláštíkem rušení a slučování kateder,“ řekl zdroj blízký fakultě Národohospodářské, který si pro obavy z osobního postihu nepřál být jmenován.

„Pokud vím, opustilo fakultu pouze pět vyučujících, většina z nich už byla v důchodovém věku. K omezení dalších úvazků došlo z potřeby snížit mzdové náklady. K osobně motivovaným čistkám, jak mnohde zaznívá, rozhodně nedochází,“ tvrdí ing. Miroslav Ševčík, předseda akademického senátu páté fakulty. Před uzávěrkou listu upřesnil ing. Ševčík přesné počty propuštěných pedagogů a zkrácených úvazků. „Smlouvy nebyly prodlouženy pěti pedagogům, z nichž s jednou kolegyní bude uzavřena brzy smlouva nová,“ uvedl Ševčík. Z dalších informací vyplývá, že úvazky byly zkráceny celkově (vyjma těch, kteří školu opustili) deseti pedagogům celkem o dva plné úvazky a jednu desetinu. Oproti tomu pak byly úvazky zvýšeny dvěma pedagogům a to celkem o necelé dvě desetiny.

Ševčík také vyvracel spekulace, že by slučování kateder makroekonomie a ekonomických teorií a z toho vyplývající konkurz na členy nové katedry ekonomie bylo zástěrkou pro propouštění.

Další katedrou, kterou čekají podstatné změny je katedra hospodářské politiky, potvrdil její vedoucí prof. Milan Žák. „Katedra bude rozdělena na tři nové bez vazby na současné zaměření KHP. Funkci vedoucího katedry mám vykonávat podle sdělení děkana Schwarze pouze do konce konce června příštího roku s úkolem katedru zlikvidovat,“ popisuje další změny na FNH prof. Žák.

„Jak personální změny, tak i drobné úpravy ve vyučovaných předmětech mají vést k zmodernizování výuky a přiblížení se ke standardům na zahraničních univerzitách,“ obhajuje kroky nového vedení ing. Ševčík. Z důvodu zkvalitnění výuky na FNH se děkan Schwarz rozhodl vypsat výběrová řízení na místa vedoucích kateder. „Chci se opřít o konkursem verifikované odborné a jazykové znalosti vedoucích kateder a následně také členů těchto kateder,“ píše ve svém prohlášení Schwarz. „Silně pochybuji o tom, že kritéria selekce budou odborná,“ říká docentka Anna Kadeřábková z KHP.

Kromě pedagogů je ohrožena i existence či struktura některých oborů. Situace na fakultě zašla až tak daleko, že profesor Žák začal jednat s docentkou Bojkou Hamerníkovou, děkankou Fakulty financí a účetnictví, o převedení oboru Hospodářská politika na první fakultu. „Paní Hamerníková i paní rektorka jsou tomuto kroku nakloněny. Jsem přesvědčen o tom, že by to umožnilo důstojné dokončení studia pro současné studenty,“ uvedl profesor Žák. „Pokud se mi nepodaří se s vedením páté fakulty dohodnout na nějakém řešení, které zajistí korektní průběh výuky, napíšu osobní dopis Akreditační komisi ministerstva školství,“ popisuje krajní variantu konce sporu Žák.

Mohlo by vás zajímat: