Pátým prorektorem se stal syn předsedy vlády

29. 3. 2010 | | Zprávy ze školy

Nový prorektor pro strategii a zpracování klíčových dokumentů Jakub
Fischer již od začátku února působí ve své funkci. Jeho činnost má
směřovat ke zpracování Dlouhodobého záměru, který je závazným
dokumentem všech univerzit.

Prvního února letošního roku byl na VŠE zřízen nový prorektorát,
který je nyní v rukou docenta Jakuba Fischera. O vzniku této funkce se
jednalo na únorovém zasedání Akademického senátu (AS). Návrh rektora
Hindlse jmenovat Fischera prorektorem zde byl všemi hlasy přijat.

Prorektor bude mít na starosti oblast strategie a zpracování klíčových
dokumentů. V rámci toho bude jeho úkolem rovněž příprava Dlouhodobého
záměru VŠE na období 2011 – 2015. „Agenda prorektora Fischera je
rozsáhlá a z koncepčního hlediska strategie školy klíčová. Nelze ji
proto vzhledem k rozsahu činností suplovat nejasným přerozdělováním
gescí mezi stávající prorektory,“ vysvětluje profesor Hindls.

Jelikož je Fischer od roku 2009 vedoucím reformního týmu systému
terciárního vzdělání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
a garantuje práce na reformě celé republiky, uznal rektor za vhodné
požádat o přijetí funkce právě jeho. „Protože se dlouhodobě zabývám
strategickým směřováním českého vysokého školství, rád jsem tuto
nabídku přijal,“ přiznává Fischer. Nový prorektor věří, že se škole
podaří připravit kvalitní Dlouhodobý záměr, následně ho zvládne
v praxi realizovat a každoročně aktualizovat v souladu s dlouhodobými
cíli školy.

Zvyšování byrokracie?

Václav Gráf, člen AS, ovšem zastává názor, že strategie by měla
patřit pouze do kompetence samotného rektora a Fischer by pak mohl působit
například jako poradce. „Velice si vážím odborných kvalit pana doceta
Fischera, přesto zřízení nové funkce prorektora osobně považuji za
zvyšování byrokratizace na VŠE,“ doplňuje Gráf.

Na jednání AS proběhla také diskuse o tom, zda rozšíření počtu
prorektorů neovlivní rozpočty jednotlivých fakult. Podle slov předsedkyně
AS Jarmily Radové, by nový prorektorát neměl mít vliv na finance fakult.
„Náklady na hospodaření nového prorektora budou čerpány z části
rozpočtu VŠE, která je každoročně přidělována rektorátu a obslužným
pracovištím,“ říká Radová.

Jmenování Fischera prorektorem je provázeno ještě dalšími změnami. Ve
Statutu VŠE se uvádí, že „škola má zpravidla čtyři prorektory“.
S přihlédnutím k tomu, že součástí Statutu je i organizační schéma,
rozhodl AS o provedení jeho formální změny. V současné době se také
provádějí poslední úpravy místnosti v prvním patře NB, která bude
sloužit prorektorovi a jeho sekretářce.

Mohlo by vás zajímat: