PES – věrný přítel studenta

6. 3. 2003 | | Nezařazené

Stávající systém PES (http://pes.vse.cz/) poskytuje studentům přístup k jejich studijním výsledkům a k výsledkům jednotlivých kol automatizovaných zápisů. V tomto semestru by se měl podstatně rozšířit. Přibudou informace o předmětech včetně literatury, nově budou uvedeny údaje o kurzech, o katedrách, studijních plánech a vyučujících.

Stávající systém PES (http://pes.vse.cz/) poskytuje studentům přístup k jejich studijním výsledkům (nahrazuje a rozšiřuje takzvané „historie studia“ v listinné podobě) a k výsledkům jednotlivých kol automatizovaných zápisů. V tomto semestru by se měl podstatně rozšířit. Přibudou informace o předmětech včetně literatury, nově budou uvedeny údaje o kurzech (přednáškách nebo cvičeních), o katedrách, studijních plánech a vyučujících.

Pro uživatele z řad studentů se předpokládá zahájení provozu nového rozšířeného systému PES v březnu tohoto roku na stávající adrese (http://pes.vse.cz/). Přihlašování bude obdobné, systém menu a obrazovek však bude na první pohled nový. Studenti si budou moci prohlížet své aktuální rozvrhy a také studijní plány, svoje (kde uvidí též již splněné povinnosti) i obecné. Přístupné budou rovněž veřejné údaje o učitelích, včetně jejich konzultačních hodin, a informace o katedrách. U předmětů bude uveden mimo jiné seznam požadované literatury provázaný se systémem školní knihovny. Informace systému PES budou přímo dostupné z programu pro registrace.

Základní část byla vytvořena v listopadu minulého roku v rámci rozvojového projektu „Elektronická prezentace studijních informací“ jako části transformačního a rozvojového programu MŠMT pro rok 2002. Cílem projektu bylo rozšířit PES o další údaje a umožnit studentům přístup k těmto údajům ve vzájemných souvislostech. Protože rozšířený systém PES ve značné míře obsahoval duplicitní údaje jako provozovaný systém EPIS (někdy též známý jako VYUKA), bylo rozhodnuto před spuštěním nového systému PES rozšířit tento ještě o některé funkční prvky ze systému EPIS a systém EPIS tímto nahradit.

Systém v podobě, v jaké bude zpřístupněn, nepovažujeme za definitivní. Máme za to, že je tak vytvořena základna pro jeho pozdější rozšiřování o další komponenty a funkce, které dosud neexistují nebo jsou řešeny odděleně v provizorní či zastaralé technologii. Další rozvoj závisí také na tom, jak to budou umožňovat řešitelské kapacity. Systém bude z hlediska studentů možné například obohatit vytvořením jazykových mutací vybraných částí (historie studia v angličtině). Z hlediska dalších uživatelů se uvažuje o implementaci části pro tvorbu studijních plánů a systému pro vytváření rozvrhu (včetně ad hoc přidělování učeben).

V případě dostatečných řešitelských kapacit by jej bylo rovněž možné postupně na bázi technologií tohoto systému sloučit se systémem centrální databáze studijního informačního systému, se systémem pro registrace a zápisy (přihlašování na kurzy) studentů denních, kombinovaných nebo distančních studijních programů, případně se systémem pro přihlašování na bakalářské, souborné a státní zkoušky. Odstranily by se tím nežádoucí prodlevy při distribucích dat mezi jednotlivými systémy, s nimiž se v dnešní době potýkají jak studenti, tak správci.

Karel Nenadál

vedoucí oddělení softwarového servisu pro studijní agendu

Mohlo by vás zajímat: