Petice jednáním pomohla, FNH uspěla z části

15. 5. 2006 | | Nezařazené

Fakulta financí a účetnictví s FNH stále jedná o výuce ekonomie v magisterských programech, ostatní fakulty již mají pro příští akademický rok jasno. Každá z nich zvolila jiné řešení. K jednacímu stolu přivedla znesvářené fakulty petice studentů, kterou vedení Fakulty národohospodářské (FNH) vyhlásilo začátkem března.

Fakulta financí a účetnictví s FNH stále jedná o výuce ekonomie v magisterských programech, ostatní fakulty již mají pro příští akademický rok jasno. Každá z nich zvolila jiné řešení.

K jednacímu stolu přivedla znesvářené fakulty petice studentů, kterou vedení Fakulty národohospodářské (FNH) vyhlásilo začátkem března. „Začali jsme s čistým štítem, jakoby původní dohoda nebyla vůbec uzavřena,“ říká proděkan pro pedagogiku FNH Ing. Miroslav Svoboda. Každá z fakult nakonec zvolila jiné řešení. „Názor jsme nezměnili,“ říká proděkan pro pedagogiku na Fakultě mezinárodních vztahů Ing. Jiří Zeman. Studenty FMV tak bude ekonomii v bakalářském i v magisterském programu vyučovat Fakulta podnikohospodářská. „Ve „starých“ bakalářských a magisterských programech se ale nic nemění,“ dodává Zeman.

Naopak pro Fakultu informatiky a statistiky bude výuku ekonomie zajišťovat Fakulta národohospodářská. „Chvíli jsme sice zvažovali možnost, že budeme spolupracovat s FPH, ale po jednáních jsme nakonec dospěli k tomu, že výuku ekonomie budeme i nadále přebírat od FNH,“ vysvětluje Studentskému listu proděkan pro pedagogiku FIS prof. Jan Pelikán.

Račte si vybrat, kterou ekonomii chcete

Jediná Fakulta financí a účetnictví do doby uzávěrky tohoto čísla SL jednání s FNH neuzavřela; v současné době se jedná o výuce ekonomie v magisterských programech. Stanovisko své fakulty k výuce magisterské ekonomie vysvětluje Studentskému listu nový děkan FFÚ doc. Petr Dvořák: „FNH nám předala akreditační dokumenty týkající se předmětu Ekonomie II. Pokud její podobu předmětu přijmeme, budou si studenti moci vybrat.”

Pokud jde o bakalářské programy, tam je už podle Dvořáka pro příští akademický rok vše dané a nic se měnit nebude. „Už jsou hotové rozvrhy s ekonomií vyučovanou Podnikohospodářskou fakultou a nechci práci kateder ničit,“ uvedl Dvořák. Do budoucna ovšem nevylučuje, že by si mohli vybírat i studenti bakalářských oborů. I když fakulty nakonec k jednání přistoupily, shodují se, že národohospodářská petice nebyla právě vhodným a přiměřeným prostředkem vyjednávání a nátlak touto formou nepovažují za férové jednání. „Ne že bych nechtěl brát ohled na názor studentů, kterého si vážím, ale takto by si mohl každý prosazovat, co se mu zachce,“ říká Dvořák. Souhlasí i Pelikán: „Takovéto spory by se měly řešit především mezi děkany jednotlivých fakult a garanty předmětů, ne pomocí nátlakových akcí.”

V petici na podporu Fakulty národohospodářské obvinilo její vedení Fakultu financí a účetnictví (FFÚ), Fakultu mezinárodních vztahů (FMV) a Fakultu informatiky a statistiky (FIS) z nedodržení dohody o celoškolském základu. Děkani zmíněných fakult měli „jednostranně vypovědět výuku ekonomie zabezpečovanou FNH na svých fakultách“ a katedra ekonomie tak podle vedení FNH mohla přijít až o tři pětiny výuky.

FNH se ve svém prohlášení opírá o dokument z 22. února loňského roku. Tehdy děkani vyjednali, která fakulta bude který předmět ve studijním plánu E garantovat a kolik kreditů student za jednotlivé kurzy získá. Spor, který se v té době rozhořel především ohledně předmětů Ekonomie I (měly garantovat FNHFPH) a Ekonomická propedeutika (garantem FNH), nakonec vyústil v odstoupení FPH od dohody. Fakulta podnikohospodářská si tak v současné době ekonomii vyučuje „po svém“, tedy bez předmětu Ekonomická propedeutika. A na tuto koncepci chtěly přejít i FFÚ, FMVFIS.

Mohlo by vás zajímat: