Pivovary v Kazachstánu vaří v českých strojích

2. 12. 2006 | | Nezařazené

Asi jste si už všimli, že na VŠE studuje mnoho studentů z Kazachstánu a možná je má někdo z vás i mezi svými kamarády. Chtěla bych vám svou zemi představit, abyste věděli odkud pocházejí ti Kazaši, kteří s vámi usedají do poslucháren VŠE.

Asi jste si už všimli, že na VŠE studuje mnoho studentů z Kazachstánu a možná je má někdo z vás i mezi svými kamarády. Chtěla bych vám svou zemi představit, abyste věděli odkud pocházejí ti Kazaši, kteří s vámi usedají do poslucháren VŠE.

Kazachstán jazýčkem na vahách míru

Před nedávnem jsme oslavili Den republiky a teď se připravujeme na oslavu Dne nezávislosti našeho státu, která bude 16. prosince. Vznik svrchovaného Kazachstánu je velkou historickou událostí, protože do roku 1991 existoval pouze jeden nezávislý turkský stát – Turecko. Dnes je vedle Turecka samostatný i Kazachstán, Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán a Kyrgyzstán. Závislé na ruské federaci zůstávají Tatarstán a Baškortostán.

O Kazachstánu se pak také mluví na mezinárodní scéně jako o státu, kterému se úspěšně podařilo vybudovat „z ničeho“ základní předpoklady kapitalismu a demokracie za velmi krátké období. Kazachstán je garantem mezinárodní a regionální stability a bezpečnosti. Aktivně se účastní boje proti terorismu, pašování drog a rozšiřování jaderných zbraní.

Republika Kazachstán dobrovolně uzavřela Semipalatinský jaderný zkušební poligon a vzdala se čtvrtého největšího jaderného raketového potenciálu na světě. Je iniciátorem a aktivním účastníkem integračních procesů v Euroasii. Prezident Kazachstánu Nazarbajev už v roce 1994 přišel s iniciativou vytvoření Eurasijské unie. Dnes je Kazachstán členem Eurazijského ekonomického společenství, Jednotného ekonomického prostoru, Šanghajské šestky a Centrálně-asijského společenství. V roce 2003 se v hlavním městě Astaně poprvé konal kongres představitelů světových a tradičních monoteistických náboženství, který se zde koná každoročně a má zde i stálou misi.

Za čtyři roky na úroveň ČR

Dnes je Kazachstán nedílnou součástí světové ekonomiky. Má silné obchodní vazby na Rusko a Čínu, ale také na Itálii, Francii, Švýcarsko a Německo – přitom v prvních letech nezávislosti byl obchod omezen pouze na bývalé sovětské státy. Evropská unie, která jako první ze zemí SNS uznala Kazachstán jako tržní ekonomiku, je největším zdrojem přímých zahraničních investic.

V říjnu 2002 mezinárodní ratingová agentura Moody’s přidělila Kazachstánu jako prvnímu státu centrální Asie a SNS rating Investment Grade. Tento krok agentura zdůvodnila tím, že Kazachstán na rozdíl od Ruska odpovídá za své závazky z dluhopisů. Standard & Poor’s zařadila v roce 2004 Kazachstán mezi státy se stabilní ekonomikou a poslední z trojice světově uznávaných agentur, agentura Fitch, charakterizovala národní měnu země jako stabilní. V lednu 2005 OECD zlepšila rating exportního rizika státu z páté skupiny do čtvrté. Podle The Economist Intelligent Unit Kazachstán patřil v roce 2005 mezi deset nejrychleji rozvíjejících se ekonomik.
Očkává se, že v roce 2010 dosáhne země současné úrovně HDP zemí jako je ČR, Maďarsko, Polsko nebo Malajsie, tedy asi 5800 USD na obyvatele.

Dobré vztahy s Českem

Možná pro vás bude překvapením, že naše země kooperují v nejrůznějších oblastech, bojem proti organizovanému zločinu počínaje, vědecko-technickými otázkami konče.

Obchodně-ekonomické vztahy byly navázány ve všech odvětvích hospodářství. Příkladem takové spolupráce může být společný podnik na východě Kazachstánu ve městě Ust-Kamenogorsk, kde se vyrábějí české škodovky. Vůbec největším společným podnikem je Sladovna Tekely v jižním Kazachstánu. Mimochodem, pivovar „Astana“ dodává kazašským výrobcům piva české pivovarské stroje.

Mohlo by vás zajímat: