Po čem studenti touží

29. 3. 2004 | | Nezařazené

V předmětu Rozvíjení tvořivosti vyučovaném doktorem Provazníkem z katedry psychologie a sociologie řízení hodnotili uplynulý semestr studenti metodou Delphi. Nejprve hledali stávající problémy, a poté navrhovali jejich řešení a přiřazovali priority.

V předmětu Rozvíjení tvořivosti vyučovaném doktorem Provazníkem z katedry psychologie a sociologie řízení hodnotili uplynulý semestr studenti metodou Delphi. Nejprve hledali stávající problémy, a poté navrhovali jejich řešení a přiřazovali priority.

Největším problémem je podle účastníků kurzu nemožnost opakovat neúspěšnou zkoušku či zápočet v témže semestru a bez ztráty kreditů. Vadí jim také příliš teoretické zaměření výuky a zdá se jim, že škola nedostatečně využívá odborníků z praxe, zejména u předmětu Makroekonomie II. Stěžují si též na neosobní přístup vyučujících ke studentům, ale i na povrchní vztahy mezi studenty. Studium jim ztěžuje i málo termínů na zápočtové testy a zkoušky, souborné nebo bakalářské zkoušky a státnice. Nedostatečná je podle nich i kapacita některých (zvláště oblíbených) kurzů a vedlejších specializací. I přes nedávno instalované sedačky na chodbách pociťují nedostatek odpočinkových prostor ve škole.

Co by tedy studenti řešili nejdřív a jak? Zavedli by alespoň jeden opravný termín pro zápočty a zkoušky, rozšířili by spolupráci s firmami a uvítali by více odborníků z praxe. V kurzech by kladli větší důraz na týmovou práci, prezentace a cvičení argumentace. Pozvedli by taktéž úroveň výuky jazyků, raději by se naučili jeden pořádně, než dva mizerně. Aby se studenti mezi sebou lépe poznali, zavedli by aspoň pro prváky kruhy a zlepšili by podmínky pro rozvoj studentských aktivit. O těch by také lépe informovali. Ač je trápí i neosobní přístup vyučujících, zlepšit by se ho snažilo jen minimum účastníků kurzu.

Mohlo by vás zajímat: