Počet získaných bodů nemusí být spravedlivý

26. 2. 2009 | | Zprávy ze školy

Ve výběrovém řízení pro studium v zahraničí může student za své jazykové schopnosti získat až dvacet bodů. Jazykovou úroveň lze prokázat odpovídajícím certifikátem, nebo ji určit podle výsledku souborné zkoušky na VŠE. Toto hodnocení však bývá značně subjektivní.

Ve výběrovém řízení pro studium v zahraničí může student za své jazykové schopnosti získat až dvacet bodů. Jazykovou úroveň lze prokázat odpovídajícím certifikátem, nebo ji určit podle výsledku souborné zkoušky na VŠE. Toto hodnocení však bývá značně subjektivní.

Přidělování bodů pro semestrální pobyty se bude vyhodnocovat podle nových pravidel. Schválilo je kolegium proděkanů pro zahraniční styky. Změna se projeví už ve vyhodnocení výběrového řízení pro akademický rok 2009/2010, které právě probíhá a skončí koncem března.

Plných dvacet bodů za jazykové znalosti uchazeč získá, pokud oficiálně doloží, že ovládá cizí jazyk, ve kterém má v zahraničí studovat, na postačující úrovni. Není tedy třeba dokládat nejvyšší možnou znalost jazyka. Oficiálně se jedná o úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Za tuto a vyšší stupně (C1 a C2) náleží uchazeči maximum bodů. Do úrovně B2 spadají podle internetových stránek Oddělení zahraničních styků VŠE například certifikáty FCE, BEC Vantage, Goethe Zertifikat B2 a jiné. V daných případech nelze o rovnosti podmínek příliš pochybovat. Společnosti, které certifikáty udělují, si zpravidla zakládají na tom, aby nikoho z uchazečů nezvýhodňovaly, a zajišťují rovné podmínky i zkoušky.

Požadavky vyučujících se liší?
Dále do kategorie B2 spadá i základní Státní jazyková zkouška ČR/SR, Bakalářská souborná zkouška VŠE nebo souborná zkouška po kurzu 2XX 2X4 s výsledkem „výborně“. Za výsledky „velmi dobře“ a „dobře“ dostanete patnáct, respektive deset bodů. U kurzů 2XX 2X1 – 2X4 však bývají požadavky pedagogů různé. Literatura a hodinová dotace se neliší. Přesto se může stát, že jeden vyučující za tentýž výsledek udělí „výborně“ a jiný „velmi dobře“. Student tak ztratí pět bodů, které mohou ovlivnit, zda absolvuje výběrové řízení úspěšně.

Na VŠE si díky dostupnosti informací lze vybrat. Škola ve studentech nevědomky vytváří dilema, zda si raději zvolit nenáročného vyučujícího a získat šanci na lepší ohodnocení ,nebo přísnějšího a naučit se více i za cenu horších studijních výsledků a menšího počtu bodů ve výběrovém řízení.

Maximální bodové hodnoty jednotlivých částí výběrového řízení pro semestrální studijní pobyty v zahraničí:

1.kolo
studijní výsledky 70 bodů
jazykové znalosti 20 bodů
odborné kurzy v cizím jazyce 20 bodů
účast v programu Buddy Systém 10 bodů
písemný znalostní test 50 bodů

2.kolo
motivační pohovor 30 bodů
celkem 200 bodů

Mohlo by vás zajímat: