Zástupce ekonomky navrhuje náhradu za podchod pod Hlavním nádražím

3. 9. 2014 | | Studentský život

Čtvrteční schůzka kandidátů na Krále Majálesu 2014 s pražským
primátorem Tomášem Hudečkem nepřinesla žádné nové informace. Zástupce
Vysoké školy ekonomické Miloš Lokajíček přednesl upravenou verzi
projektu. Místo podchodu z Hlavního nádraží na ekonomku navrhuje zavedení
světelné signalizace přes dvoje vlakové koleje.

Zástupci Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) spolu se zástupci
studentů prodiskutovali předložené návrhy a rozdělili si úkoly na další
jednání, které proběhne za měsíc. Vyslanec z Univerzity
Karlovy
požaduje odborné stáže v organizacích místní veřejné
správy a propojovat teoretické znalosti s reálnou praxí. Do příštího
setkání musí zjistit reálné uplatnění absolventů a těžko uplatnitelné
obory. MHMP se zaměří na reálné zapojení studentů do stínování
pracovníků.

Vysoká škola chemicko-technologická žádá o posílení
dopravy z Jižního Města do Dejvic. Jeho úkol zní jednoduše, vymyslet
vhodné časové intervaly autobusového spojení – tři na ráno, tři na
odpoledne. MHMP zjistí realizovatelnost návrhu v rámci Dopravního podniku
hlavního města Prahy a Ropidu.

Miloš Lokajíček, který zastupuje Filipa Mayera, přišel s upraveným
řešením problému za Vysokou školu ekonomickou. Místo
podchodu z Hlavního nádraží na ekonomku navrhl zavést světelnou
signalizaci přes dvoje vlakové koleje. MHMP do příští schůzky zjistí,
zda by se mohlo zasáhnou do úprav v rámci Hlavního nádraží.

Král Majálesu David Kožušník, zástupce Českého vysokého
učení technického
, musel též modifikovat svůj návrh, který se
týkal opravy strahovských kolejí. Výsledným kompromisem by tak po
konzultaci s primátorem Hudečkem mohla být systematičtější podpora
univerzitní sportovní infrastruktury, jenž by současně sloužila též
sekundárním vědecko-výzkumným cílům. MHMP zjistí možnost využití
evropských dotací na vědu, výzkum, sportoviště.

Setkání proběhlo v rámci unikátní společné platformy MHMP a
pražských studentů nazvaného Studentská Praha. Ta si klade za cíl
agregovat podněty vzešlé z pražské studentské obce, artikulovat je a
společnými silami pak konstruktivně přispívat k hledání jejich
optimálních řešení formou realizace konkrétních projektů.

Foto: archiv Studentská Praha

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: