Podle rektorky je vládní mimosemestrální kurz raritou, názory studentů se liší

20. 8. 2018 | | Zprávy ze školy Startup Festival xPORT

Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) proběhl v uplynulém semestru nový mimosemestrální kurz pod názvem Hospodářská politika pohledem jejich tvůrců. Přednášejícími byli jednotliví členové současné Babišovy vlády v demisi. Kurz vyvolal mnoho rozporuplných reakcí a také protesty některých studentů. V závěru kurzu vystoupil jako poslední přednášející premiér v demisi Andrej Babiš. V prvním dílu jste si mohli přečíst rozhovory s děkany jednotlivých fakult ekonomky. Dnes přinášíme vyjádření rektorky a dvou studentů, kteří daný předmět absolvovali. Podle jednoho to byla úžasná zkušenost, druhý za tím však viděl i velkou dávku politiky.

Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické

Byl podle vašeho názoru předmět pro studenty přínosný?

Na předmět se přihlásilo celkem 25 studentů a protože se jednalo o akreditovaný předmět, budou mít studenti, kteří jej absolvovali, možnost vyhodnotit jej v InSISu. Pak uvidíme, zda byl tento předmět pro studenty, kteří se zajímají o hospodářskou politiku, přínosný.

Jak hodnotíte odbornost přednášejících?

Všichni přednášející měli vysokoškolské vzdělání a dlouhodobou zkušenost z praxe. Splnili tedy odborné předpoklady pro realizaci přednášky na vysoké škole.

Myslíte, že se jednalo o politizaci vysoké školy nebo příležitost pro studenty na seznámení se s prací ministrů?

Podle zákona o vysokých školách i podle statutu VŠE zodpovídá za obsahovou náplň, personální zajištění i průběh výuky výhradně děkan fakulty. Národohospodářská fakulta má akreditovaný obor Hospodářská politika a pan děkan Ševčík je současně i garantem tohoto oboru. Již v minulosti byl na Národohospodářské fakultě vyučován obdobný předmět, který společně učili bývalý děkan doc. Schwarz a tehdejší premiér Mirek Topolánek. Nikdy se ale nestalo, že by byli ochotni přijít přednášet téměř všichni členové vlády, včetně premiéra, to je i v mezinárodním kontextu absolutní rarita.

Neměl být kurz více hlídaný?

Jednalo o předmět volitelný, na výuce byl vždy přítomen kvalifikovaný pedagog z Národohospodářské fakulty, který se mohl do diskuze zapojit, případně ji usměrnit či doplnit výklad. Podle informací, které jsem získala z médií, protože novináři hojně využili možnost navštěvovat přednášky na veřejné vysoké škole, nedošlo během výuky k politické agitaci a studenti mohli klást jakékoli otázky.

Co si myslíte o kritice skupiny studentů, kteří proti předmětu ze začátku bojovali?

Žijeme v demokracii, každý má právo vyjádřit svůj názor.

Jak vnímáte studenty, kteří během odborných diskuzí pokládali politicky zaměřené otázky?

Na žádné přednášce jsem nebyla, takže o tom nevím. Návštěvu přednášek jsem nepokládala vzhledem k vyostřené situaci za vhodné. Přednášející ale museli počítat s tím, že jim naši studenti budou klást značně nepříjemné otázky.

Matěj Pokorný, student Fakulty podnikohospodářské

Jak hodnotíš daný předmět a jeho přínosnost?

Já bych takový předmět paradoxně vítal, jeho pojetí ale vnímám poněkud nešťastně. Setkat se s vládou a mít možnost napřímo pokládat otázky je skvělé. Dozvědět se, jak vůbec ministři v demisi vystupovali nebo jaký mají pohled na současnou situaci, přínosné bylo. Jen asi trochu jinak, než bych si představoval přínosnost předmětu na vysoké škole.

Kterého z ministrů hodnotíš jako nejlepšího a kterého jako nejhoršího vyučujícího? Jaký byl samotný premiér?

Nejlepší byl pravděpodobně ministr Plaga. Na ministerstvu se pohybuje už dlouho a bylo to znát. Hodně mluvil o praxi, kde jsou problémy a co by s tím šlo dělat. Mimo jiné byl přítomný i pan děkan Fischer. Díky němu bylo pěkně vidět, jak přítomnost dalšího odborníka, který klidně až v závěru položí pár otázek na tělo, výrazně zvýší úroveň přednášky. Nejhorší po Babišovi byla zřejmě Schillerová, která se neustále navážela do předchozích vlád. Upozornění na to, že resort před ní vedl Andrej Babiš, už bylo ale politické, a tudíž zastaveno. U Babiše bych stručně citoval titulek z jednoho článku: „Babiš měl přednášet studentům VŠE, místo toho jim vykládal o své knize.“

Jak ses na předmět díval před začátkem semestru? Myslíš, že byla kritika studentů oprávněná?

Tohle nebudu moc komentovat. Jen si myslím, že ex post se stalo přesně to, na co jsme upozorňovali. Jen se podívejte, kolik z přednášejících se dostalo do nové vlády a jak dopadla přednáška Andreje Babiše, o které vyšlo i několik článků.

Myslíš, že se snažili vyučující protlačit své politické názory?

Pochopitelně ANO a přijde mi to vcelku logické. Tohle nemyslím nutně zle. Někdy bylo kritizování svého předchůdce oprávněné, ale pohled protistrany jsme neměli.

Byl výklad přednášejících dostatečně praktický?

Jak u koho. Někdo z ministrů jen promítal grafy a bylo vidět, že ani pořádně neví, co jim do té prezentace někdo zpracoval. U některých přednášek bylo propojení s praxí výrazně lepší a člověk si z toho něco odnést mohl.

Jak k přednáškám přistoupili studenti? Snažili se přednášející konfrontovat politicky nebo byly diskuze čistě odborné?

Studenti se zapojovali dobře. Bohužel pokud se snažili nějak výrazněji konfrontovat vyučující, buď byli zastaveni, nebo za nimi někdo z fakulty zašel a lehce je za to kritizoval. Tahle situace nastala dvakrát. Kladně hodnotím to, že občas, když někdo z ministrů agitoval až moc, přítomní vyučující z fakulty zasáhli.

Čeho se týkala zkouška a jak ji hodnotíš?

V jednom rozhovoru uváděl tiskový mluvčí fakulty, že při zkoušce budou moct studenti kriticky zhodnotit výklad jednotlivých ministrů. Otázky byly čistě teoretické bez nějakého propojení na přednášky. Student měl vyjmenovat vládní priority, instituce, nebo vědět, jaký je průměrný důchod. Prostor pro vlastní názor byl logicky minimální.

Karim Amrane, student Národohospodářské fakulty

Jak hodnotíš daný předmět a jeho přínosnost?

Z mého pohledu byl kurz jako takový pro studenty opravdu přínosný, protože se seznámili se současnou vládní strukturou, fungováním ministerstev a plány současné vlády. Většina studentů navštěvující kurz dokáže reflektovat to, co se naučila ve škole a co je zajímá, a dokázali zástupce jednotlivých rezortů konfrontovat. Myslím, že to dává naší škole a její studentům obrovský kredit, protože přesvědčit ministry, aby prezentovali svou práci a své rezorty na univerzitě ukazuje, že fakulta a studenti mají velký dosah. Kritika byla dle mého názoru neoprávněná, hlavně když začala ještě předtím než se něco reálně dělo. Fakulta prezentovala předmět jasně a studenti měli možnost využít své kritické myšlení.

Který vyučující byl dle tvého názoru nejzajímavější a který byl nejhorší?

Z mého pohledu byl nejzajímavější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který dokázal velmi dobře a srozumitelně popsat svůj rezort a jeho problémy, které se tam vyskytují už nějakou dobu. Zároveň měl nejlepší interakci se studenty. Nejhorší byl podle mě ministr zemědělství, který musel před liberálními ekonomy naší fakulty obhájit ekonomiku založenou na dotacích, což ale úplně nezvládl.

Máš pocit, že přednášející prezentovali své politické názory? Jak vypadali dotazy studentů?

Rozhodně ne. Sice jsem nebyl na dvou přednáškách, proto nemůžu hodnotit prezentaci ministrů Plagy a Šlechtové, ale u ostatních k ničemu takovému nedocházelo. Byl tam vždy přítomný i děkan nebo proděkan, kteří by v případě potřeby zasáhli, ale většinou to nebylo potřeba. Od studentů však občas padla otázka s polickým nádechem, jako když konfrontovali pana Babiše, jestli úleva na městské hromadné dopravě pro studenty není jenom politický tah. Přednášející ale vždy zvládli neutrálně odpovědět. Na přednášce ministryně Schillerové přišla skupina holek, myslím že z Masarykovy univerzity, které začaly klást politicky laděné otázky. Ministryně to však zvládla, nakonec zakročil i proděkan. Slečny tak dostaly svou odpověď a odešly.

Jak to bylo s Andrejem Babišem a prezentací jeho knihy?

K žádné prezentaci knihy nedošlo, byla to spíš narážka na vtípek studentů Národohospodářské fakulty, kteří mu donesli koblihy, které se následně rozdaly mezi studenty. Babiš na to reagoval slovy, že už nerozdává koblihy, ale svou knihu. Stalo se to ještě před začátkem samotné přednášky a pak už se k tomu nevrátil.

Jak vypadala závěrečná zkouška?

Zkouška probíhala písemnou formou. Co se týče otázek, byly zaměřeny obecně, jako například co je to parita kupní síly nebo jaký je procentuální export do Německa. To jsou věci, které by měl vědět každý ekonom. Neptali se na samotné prezentace ministrů, ale dávali je do kontextu s tím, co by měl student vědět. Učil jsem se proto primárně z přednášek a skombinoval to se znalostmi z jiných kurzů. Všechno to bylo propojené. Důležitá byla takzvaná „general knowledge“.

Ilustrační foto: redakce iListu

Mohlo by vás zajímat: