Podmínka „prvního studia“ již nebude tak přísná

8. 4. 2006 | | Zprávy ze školy

Nová kritéria ubytovacích stipendií: Ministryně školství Petra Buzková svým podpisem definitivně stvrdila, že se nově nezohlední krátce „studovaný“ program.

Na základě reformy vysokoškolského ubytování dnes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozděluje finanční prostředky dříve určené kolejím přímo mezi studenty. Objem financí pro jednotlivé vysoké školy ministerstvo vypočítává na základě počtu studentů, kteří splňují určitá kritéria, mezi jinými i podmínku tzv. „prvního studia“.

Ta bude nyní mírnější. Ministryně školství Petra Buzková svým podpisem definitivně stvrdila, že se nově „nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku započtení.“

Peníze od státu pak dále mezi studenty rozděluje sama vysoká škola, a to podle kritérií zahrnutých v jejím stipendijním řádu, který schvaluje Akademický senát VŠE. Podle předsedy Kolejní a stravovací komise Petra Mazoucha schválil akademický senát změnu stipendijního řádu v souladu s novým postojem ministerstva. „Ještě je nutné, aby tento vnitřní předpis školy zaregistrovalo ministerstvo školství,“ dodává.

Mohlo by vás zajímat: