Podnikohospodáři si výuky „druhého“ jazyka příliš neužijí

10. 1. 2006 | | Nezařazené

Nový způsob výuky „druhých“ jazyků zavedla Fakulta podnikohospodářská po přestupu na systém evropských kreditů . Snížil se počet semestrů jazyka i zakončení kurzu. Dopady nesou především jazykové katedry. Změny ve výuce jazyků přinesl přechod na ECTS (European Credit Transfer System).

Nový způsob výuky „druhých“ jazyků zavedla Fakulta podnikohospodářská po přestupu na systém evropských kreditů . Snížil se počet semestrů jazyka i zakončení kurzu. Dopady nesou především jazykové katedry.

Změny ve výuce jazyků přinesl přechod na ECTS (European Credit Transfer System). Hlavní změnou je počet povinných semestrů pro studium jazyka. Ten hlavní, který si studenti volí již v přihláškách o studiu, odpovídá předchozím kurzům PC, PD, PE, PF. První tři úrovně jsou zakončeny zápočtem, poslední pak zkouškou.

Pro druhý jazyk se počet vyučovaných semestrů snížil na dva. Jazyk se vyučuje ve třech úrovních. Úroveň I jsou „začátečníci“ a nahrazuje současné kurzy ZA a ZB, úroveň II neboli „mírně pokročilí“ zahrnuje kurzy ZC a ZD a úroveň III „středně pokročilí“ je pro kurzy ZE a ZF. První semestr je zakončen zápočtem a druhý zkouškou.

Původně byly věnovány prvnímu i druhému jazyku shodně tři semestry a po třetím semestru student skládal zkoušku. U jazyka hlavního to byla zkouška bakalářská.

„Při převádění oborů na evropské kredity nám na druhý jazyk zbylo jen šest kreditů,“ vysvětluje důvody změny docent Tomáš Kubálek, proděkan pro pedagogiku Podnikohospodářské fakulty. Dále tvrdí, že jazyky nejsou v celoškolském základu, a proto se krátilo právě u nich. „Rozhodně nechceme nikoho omezovat ve výuce jazyků, a proto jsme zvýšili počet kreditů na volitelné předměty a necháváme na studentech, zda se rozhodnou v jazyce pokračovat,“ dodává.

Dopady změny nesou především jazykové katedry, které dostaly za úkol připravit pro akreditaci nové kursy jazyků ohodnocené evropskými kredity. Katedra angličtiny se zřejmě s těmito problémy potýkat nebude, protože její jazyk si studenti volí většinou jako první. „Výuka angličtiny jako druhého jazyka bude brána jako příprava na The Business English Certificate, samotný certifikát už ale nenabízíme,“ vysvětluje situaci katedry své vedoucí, doc. Milena Bočánková.

Na změnu však reaguje především katedra románských jazyků, která vyučuje španělštinu, italštinu, francouzštinu a portugalštinu. Tyto jazyky si studenti vybírají nejčastěji jako druhý jazyk. „Protože je jim na středních školách většinou věnován jen malý prostor, začínají studenti s těmito jazyky často úplně od začátku. Jak však mohou po dvou semestrech s jednou vyučovací hodinou týdně složit zkoušku?“ podivuje se vedoucí katedry románských jazyků docentka Vlasta Hlavičková. Podle ní tento stav vyústí v pokles úrovně jazykových znalostí na VŠE.

Mohlo by vás zajímat: