Schwarz: Politikou se s Mirkem Topolánkem zabývat nebudeme

1. 10. 2010 | | Rozhovory

Mimořádná forma výuky s mimořádným vyučujícím – toho se
v tomto semestru dočkají studenti kurzu Ekonomie veřejného sektoru na
Národohospodářské fakultě. Přednáší jim jako externista Mirek
Topolánek, kterého do své výuky přizval garant předmětu docent Jiří
Schwarz. Toho se Studentský list zeptal, jak bude výuka probíhat.

Co od přednášek v tandemu očekáváte?
Pro studenty by to mělo být informačně bohatší, zábavnější a možná
to pro ně bude i snazší na zapamatování a pochopení. Vybaví si totiž
stanoviska a argumentaci v souvislosti s polemikou obou přednášejících.
Studenti by měli snadněji pochopit, jak se ekonomická teorie aplikuje
v praxi, a na čem závisí politické rozhodování o ekonomických
opatřeních. Výuka ale bude náročnější v tom, že budeme méně
odříkávat věci, které si mohou nastudovat v učebnicích.

Budou přednášky náročnější na přípravu
studentů?

Ne, je to koncipováno jako přednášková hodina a na ně se studenti nemusí
připravovat. Pokud si ale chce student z hodiny odnést něco víc, tak si
téma nastuduje a přednáška mu jeho domněnku potvrdí nebo vyvrátí. Ale
studenti již o některých tématech mají povědomí a to, že jim je
rozšíříme, by je většinou mělo zaujmout.

Je cílem přednášky ve dvou vyvolat diskuzi?
Ne. Cílem je zajímavou formou seznámit studenty s tématem přednášky.
Pravděpodobně se budeme vzájemně doplňovat a spolu polemizovat. V závěru
přednášky možná poskytneme prostor pro dotazy studentů k tématu.

Budete s panem Topolánkem učit vždy společně?
Některé přednášky budeme mít spolu, některé bude mít Mirek Topolánek
s kolegou Janem Kopečkem. Některé budeme mít každý sám.

Na která témata se zaměříte vy a na která pan
Topolánek?

Předem jsme si všechna témata nerozdělili, zohledňovali jsme především
naše termínové možnosti. Mirek Topolánek například stál
o přednášení témat byrokracie v teorii veřejné volby, dobývání renty
a korupce.

Budete se zabývat i současnými politickými tématy?

Ne, politickými vůbec ne. Pouze ekonomickými tématy. Ale to, že budou padat
příklady z praxe, je samozřejmé. Výklad ekonomie veřejného sektoru nelze
zcela oddělit od prostoru, v němž se veřejný sektor nachází a který je
ovlivňován politickým rozhodováním.

Neobáváte se toho, že bude Topolánkův výklad
neobjektivní?

Ne! Každá přednáška je z podstaty věci ovlivněna svým autorem.
Přednášky různých vyučujících v jednom předmětu jsou zajímavé,
když se liší. V odlišnosti je přidaná hodnota přednášejících nebo
ztráta, když téma neovládají. Interpretace témat ekonomie veřejného
sektoru člověkem, který měl nejvyšší rozhodovací pravomoc v naší zemi
právě v této oblasti, bude nepochybně velkým přínosem pro náš kurz.
Společně předneseme teoretický problém a bývalý premiér bude umět
vysvětlit, proč se praktické rozhodování lišilo od teoretického
modelu.

Proč jste si vybral zrovna pana Topolánka?
Jednak proto, že jsem s ním spolupracoval v NERVu (Národní ekonomická
rada vlády, pozn. red.) a také proto, že byl premiérem. Řešili jsme
ekonomické problémy související s českým předsednictvím v Evropské
unii v roce 2009, opatření proti krizi a první kroky směrem k rozpočtové
rovnováze. A to je právě ekonomie veřejného sektoru. Navíc si lidsky
rozumíme.

Pokládáte to, že jste přiměl pana Topolánka k výuce, za
úspěch?

Ano, protože nemá zkušenosti s dlouhodobou výukou. Velmi si vážím jeho
odhodlání pustit se do systematické dlouhodobé akademické práce.
Připravujeme se již od června.

Hodláte v této formě výuky pokračovat i v dalších
semestrech?

Pokud bude mít úspěch, určitě ano. Ale nemůžeme slíbit, že to budeme
dělat oba, protože ani jeden nemůžeme zaručit, že budeme po celý
akademický rok v České republice.

Plánujete do budoucna zapojit i další osobnosti
z politiky?

Pokud vznikne příznivá konstelace, tedy pokud bude vhodný předmět a
člověk, který bude mít co předat a navíc bude ochoten, tak myslím, že
bychom se tomu neměli bránit.

Další zpravodajství z VŠE a mnoho dalšího naleznete ve
Studentském listu, který si můžete zakoupit po celý měsíc na našich
stálých prodejních místech v Antiku VŠE, prodejně skript v Rajské
budově, v knihovně a bufetu na Žižkově.

Co si myslíte o politicích za katedrou? Navštívili jste
přednášku Mirka Topolánka?

Mohlo by vás zajímat: