Polovina studentů si stěžuje na nepřesnost sylabů

10. 5. 2011 | | Nezařazené

Další pocitová anketa skončila a vedení školy se chystá její
výsledky projednávat. Problémy zjištěné v minulých letech se prý
postupně v závislosti na financích řeší. Oříškem ale zůstává
nízká návratnost předmětových anket.

Počátkem dubna skončila další z pocitových anket, které se studenti
mohli zúčastnit prostřednictvím ISIS. Výsledky bude vedení školy a
Kolegium rektora diskutovat na nejbližším dubnovém jednání a poté je
zveřejní. Studenti bývají nespokojeni především s neodpovídajícími
sylaby předmětů nebo s přístupem studijních referentek.

Sylaby předmětů nesouhlasí Prorektorka pro studijní a
pedagogickou činnost docentka Hana Mikovcová uvedla, že jako
nejzávažnější problém se studenům jeví nesoulad sylabu předmětů a
jejich skutečné náplně. Tuto otázku vyhodnotila záporně polovina
dotázaných. Dalších třicet procent respondentů si stěžuje na přístup
studijních referentek. Podle Mikovcové je však důležité uvědomit si, že
každý student může otázku pojmout jinak. „Studijní referentky by měly
vystupovat příjemně. Důležitější ale je, zda problémy studentů
dokážou vyřešit,“ říká prorektorka.

Dále mezi studenty panuje nespokojenost s konzultačními hodinami nebo
přístupem vyučujících. Vedení školy prý v této věci vedení apeluje
především na děkany.

Škola také nyní jedná o podmínkách zvýhodněných studentských
tarifů, na které se anketa tázala a o které studenti projevili zájem.
Prorektorka Mikovcová dále uvedla, že o prázdninách má proběhnout
rekonstrukce sedadel a stolků ve Vencovského aule. Dalším projektem, který
už se nachází ve fázi realizace, je takzvaná virtualizace serverů a
koncových stanic, přičemž právě druhá část se studentů dotkne.

„Virtualizace by umožnila, aby si student přinesl svůj stroj a vytvořil
z něj virtuální stanici zapojenou ve školní síti, jako jsou dnešní
počítače,“ uvádí ředitel Výpočetního centra VŠE Karel Nenadál. To
znamená, že studenti by měli k dispozici na notebooku kromě vlastních
programů a přístupu k internetu i aplikace, které škola nakoupila pro
jejich práci a studium. „Předpokládá se, že první taková místa pro
připojení vlastních notebooků pro studenty by byla vytvořena v průběhu
nadcházejícího zimního semestru na vybraných studovnách nebo jejich
částech,“ doplňuje Nenadál.

Výsledky minulých anket Poslední pocitová anketa
probíhala v říjnu a listopadu loňského roku, přičemž se zaměřovala na
dvě oblasti, mediální obraz VŠE a samotné studium na škole. S nejvíce
negativními odpověďmi se setkal dotaz na zapojení do mimoškolní
studentské činnosti. To nepovažuje za nutné 62 procent respondentů, a
proto akce pořádané na škole navštěvují výjimečně. „Předpokládám,
že nezájem studentů může být vyvolán i jejich pracovní vytížeností,
respektive preferencí zaměstnání před studentskými aktivitami,“ uvedla
Mikovcová.

Studenti také nejsou příliš spokojeni s počtem míst v odpočinkových
zónách, kde se mohou připojit do elektrické sítě. Jako spíše
nevyhovující považuje nynější stav 36 procent respondentů. Škola
přitom musí řešit problém s omezenými prostorami. Docentka Mikovcová
však připomněla, že přibyla nová místa v Rajské budově, takže
kapacita by nyní měla být dostačující.

Návratnost je nízká Vedle pocitových anket jsou
pravidelně pořádány i ty předmětové, které mají sloužit především
děkanům, proděkanům, vedoucím kateder a garantům předmětu. Na jejich
základě pak mohou reagovat a přijímat opatření. Výše jmenovaní se
ovšem shodují, že návratnost předmětově zaměřených anket je malá.
„Určitým problémem je velmi nízká response, proto se často nedá na
základě ankety dělat nějaký závěr,“ upozorňuje děkan Fakulty financí
a účetnictví docent Petr Dvořák a dodává, že pokud se v anketě objeví
ve větší míře negativní hodnocení, jsou využita pro přípravu
zásadnější úpravy předmětu či studijního programu.

Katedra ekonometrie tento problém vyřešila zavedením vlastní ankety,
která má podle vedoucího katedry profesora Josefa Jablonského mnohem
vyšší návratnost. „Její výsledky sledujeme a projednáváme na schůzi
katedry. Mezi konkrétní kroky bych mohl uvést opatření v literatuře ke
kurzům,“ říká Jablonský.

Mohlo by vás zajímat: