Pomalé studium vás připraví o kredity

15. 10. 2007 | | Zprávy ze školy

Akademický senát Vysoké školy ekonomické si pro nový školní rok připravil novinku pro studenty prezenční formy studia. Abyste řádně ukončili semestr, budete si muset pečlivě počítat kredity, jinak vám je škola sebere.

Akademický senát Vysoké školy ekonomické si pro nový školní rok připravil pro studenty novinku ve studiu prezenční formy studia. Abyste řádně ukončili semestr, budete si muset pečlivě počítat kredity, jinak vám je škola sebere.

Nový studijní a zkušební řád mění pravidla rychlosti studia. Ukládá studentům prezenční formy studia povinnost získat po skončení semestru určitý minimální počet takzvaných kontrolních kreditů. To je nové označení pro započitatelné kredity. Tento minimální počet odpovídá počtu dosud studovaných semestrů vynásobenému číslem 20.

V reálné situaci to bude vypadat asi následovně. Představte si, že začínáte studovat pátý semestr bez přerušení. To znamená, že na svém kontě musíte mít 80 započitatelných kreditů. V případě nesplnění tohoto kritéria, budou studentovi odebrány kreditové poukázky v „množství odpovídajícím počtu chybějících kontrolních kreditů.“

V našem imaginárním příkladě je to počet do magické osmdesátky. Takže pokud budete mít odstudováno jen například 75 kreditů, věřte, že jich budete muset ze svých rezervních kreditů odevzdat rovných pět. Mírnější jsou podmínky pro studenty distanční a kombinované formy studia. U studentů prvních ročníků se tato podmínka bude hlídat až na konci zimního semestru, kdy musí získat nejméně dvacet kreditů.

Odebírání kreditů je změnou oproti starému studijnímu řádu. Dříve pokud student nezískal potřebný počet kreditů, musel si zažádat o podmíněný zápis do dalšího ročníku a nesplnění kreditové podmínky si nahradit. Nyní jsou podmíněné zápisy již minulostí. Přidání kreditových poukázek se tak stalo jedinou možností, jak může proděkan pro pedagogiku zmírnit požadavky studijního řádu.

Při přechodu do letošního zimního semestru dostali studenti, kteří nesplnili podmínky pro rychlost studia, na výběr: požádat o podmíněný zápis, nebo si nechat odebrat příslušné kredity.

Zautomatizování systému a ulehčení práce proděkanů – v nich vidí hlavní přínosy nové úpravy důvodová zpráva, dle níž schválil nový studijní řád akademický senát. Ke schválení došlo 28. června tohoto roku. Pro návrh hlasovalo dvacet tři z dvaceti čtyř přítomných senátorů, jeden se zdržel hlasování.

Mohlo by vás zajímat: