Pondělí s Akademickým senátem: Co se studentské koalici podařilo prosadit?

23. 1. 2017 | | Názory Akademický senát VŠE

Stereotypní uvažování nás nabádá k tomu si myslet, že se v senátu vždycky více namluví, než udělá. Jak je na tom ale Akademický senát na Vysoké škole ekonomické (VŠE)? Co se podařilo studentským senátorům, kteří společně kandidovali před skoro dvěma lety, ze svého programu prosadit a na čem ještě hodají ve zbytku svého mandátu pracovat?

Autorem níže uvedeného textu je studentský senátor Roman Ondrčka zastupující Fakultu podnikohospodářskou.

Během jarních voleb do Akademického senátu VŠE v roce 2015 došlo k zásadnímu obratu ve fungování studentských zástupců na půdě VŠE. Náš společný program přiváděl zkušené pedagogy, bývalé i nové senátory a některé členy vedení školy do varu. Slýchali jsme běžně, že naše sliby jsou nesplnitelné, nebo že jsme populisté, snílkové a tak podobně. Vysmívali se nám za jednotlivé položky našeho společného volebního programu.

Pojďme se tedy podívat, jak moc nebo málo se toho na VŠE změnilo za poslední rok a půl, kdy jsme měli tu čest, působit na půdě Akademického senátu.

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Prvním splněným bodem bylo prodloužení úředních hodin studijního oddělení na Fakultě podnikohospodářské (FPH) ve spolupráci s děkanem fakulty Ivanem Novým. Námi navrhovaná varianta prodloužila úřední hodiny pro studenty téměř o dvojnásobek. Jak se nám to podařilo? Zrušili jsme rozdělení studentů podle abecedy, a tak může nyní jakýkoliv student navštívit jakoukoliv studijní referentku. Tímto se nijak nezvýšily náklady na provoz studijního oddělení, protože teď už nemusí být během úředních hodin k dispozici všechny studijní referentky a zároveň bylo dosaženo vyššího komfortu pro studenty. Se stejným řešením jsme šli i za proděkanem pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Pavlem Hnátem, který však se změnou nesouhlasil, především z důvodu odlišnosti FPH a FMV, a elektronizaci studijních záležitostí na FMV, kterou započal.

Zdroj: fph.vse.cz

ZÁSUVKY

Další změnou, která se však udála bez naší významné participace, je navýšení počtu zásuvek v učebnách. V Rajské budově je nyní mnoho učeben vybaveno stoly se zásuvkami a po úspěšné rekonstrukci části Staré budovy se navýšil i počet zásuvek v této části Žižkovského areálu. V rámci rekonstrukce se v podzemí vyskytly šatní skříňky, jež prozatím zejí prázdnotou. Na začátku tohoto školního roku též přibyly zásuvky v knihovně.

ODPOČINKOVÉ ZÓNY

Intenzivně jsme se zabývali rozšířením odpočinkových zón a naším snem je přetvoření jedné z učeben na relaxační místnost pro studenty. Toto však během rekonstrukce SB nebylo možné, protože celý Žižkovský areál byl zcela zaplněn. V Rajské budově bychom též rádi umístili fatboye, anebo rozšířili možnosti sezení v átriu, avšak tomu brání požární předpisy. Je to tedy jedna z věcí, na které ještě musíme zapracovat.

PARKOVÁNÍ

Velmi ambiciózním bodem bylo zajištění parkování pro studenty. Venkovní parkoviště před Italskou budovou je nyní zprovozněno pouze pro studenty, nikoliv pro pedagogy a pro rezidenty z okolí. Je tak omezena situace, kdy bylo parkoviště zahlceno auty i o víkendu či v noci z důvodu, že bylo volně přístupné. Skvrnkou na tomto řešení je fakt, že vjezdový sloupek opakovaně zatéká a je proto nefunkční, tím pádem je vjezd možný pro kohokoliv. Nezřídka je pak vidět snaha neoprávněných uživatelů tohoto parkoviště o vycouvání vjezdem. Za úspěch však považujeme, že je to první parkoviště přímo určené pouze pro studenty a také jeho bezplatnost. Uvědomujeme si však, že kapacita 16 parkovacích míst pro patnáct tisíc studentů není dostačující.

STUDOVNA

Ke změně došlo i ve studovně/knihovně ve Staré budově. Studenti si již nemusí odkládat všechny tašky a kabáty před vstupem, jako by byli automaticky považováni za zloděje. Nový ředitel Václav Šubrta zavedl i další změny – jako možnost zapůjčit si sluchátka pro poslech hudby. Knihy jsou nyní vybaveny čipem, který pípá při případném vynesení ze studovny, a tak je zajištěno i to, že se neztrácí učebnice. Již krátce po zvolení do senátu jsme prosadili Špuntomat, který dřív vedení odmítalo z důvodu nebezpečí pro studenty. Špuntomat naleznete u skříněk při vstupu do knihovny a dosud nikomu nezpůsobil žádné zranění. Ve studovně jsou rovněž čtyři fatboye.

iMACY

Jedním z bodů, který se nám vůbec nepodařilo prosadit, je umístění počítačů iMac do jedné z počítačových učeben. Ačkoliv jsme tomu věnovali velké množství času, opakovaně tento bod projednávali s vedením výpočetního centra a dalšími kompetentními osobami, a zjišťovali podrobnosti o náročnosti zapojení iMaců do počítačové sítě, anketa na iListu ukázala, že o tento bod není velký zájem, a tak jsme se ho rozhodli odložit.

PODCHOD

A konečně, zásadní bod rozporů, posměšků a kritiky ze všech stran po výhře naší koalice. Příliš ambiciózní programový bod v podobě vybudování podchodu z Hlavního nádraží před Rajskou budovu. Byť se to většiny současných studentů magisterských programů nedotkne, bakaláři se mohou těšit na poslední roky svého studia, kdy bude postupně vybudován podchod z Hlavního nádraží směrem k Seifertově ulici a na roh Mánesovy a Španělské ulice. Podle našich informací by měla cesta pokračovat skrze administrativní centrum Churchill Square přímo před VŠE v Italské ulici. Stavět se začne do konce příštího roku. Více informací k tomuto bodu zde a zde.

A co dál?

Jelikož se nám podařilo splnit velkou část našich programových bodů, svolám na příštím zasedání Akademického senátu studentskou kurii, kde bych rád ve spolupráci se studenty z Jindřichova Hradce (kteří nejsou z našeho uskupení) vytvořil jakýsi druhý studentský program. Pokud máte nápady, jak zlepšit naši alma mater, neváhejte mě, nebo kohokoliv ze studentských senátorů kontaktovat. Případně nám napište své podněty na náš facebook.

Roman Ondrčka

Váš studentský senátor

Mohlo by vás zajímat: