Poplatky za studium škola standardně snižuje

23. 11. 2017 | | Zprávy ze školy Poplatky za studium

Poplatky za studium jsou noční můrou pro peněženku nejednoho studenta. Některé překvapí dopis ve schránce ještě před ukončením zkouškového období. Jejich výše ale přitom nemusí být konečná – o jejich snížení je možné požádat.

Ze zákona o vysokých školách vyplývá, že studium na vysoké škole je možné zdarma prodloužit o jeden rok. Bakalářské studium si tedy můžete rozložit do čtyř a magisterské do tří let. V obou případech za studenty platí stát. Poplatků se ale nemusíte bát v případě, že studujete a ukončíte dva bakalářské nebo dva magisterské obory zároveň. Někteří posluchači se ale na konci roku setkávají s nepříjemným překvapením. Obdrží totiž dopis o uhrazení poplatků za překročení běžné doby studia. A to i když zkouškové období ještě neskončilo a student tedy počítá s tím, že se s prodloužením vejde do stanovené doby.

Konec zkouškového nehraje roli

Důvodem vyměření poplatku je překročení doby studia – ta se počítá ve dnech. A překročení znamená každý den navíc, který uběhl od zápisu do studia. Pokud navštěvujete například bakalářský obor, počítejte ode dne zápisu čtyřikrát 365 dní. Z toho důvodu nemá délka zkouškového období na výměr poplatků žádný vliv. Jakmile tedy student překročí stanovenou dobu i jen o tři dny, může v blízké době očekávat dopis o zaplacení poplatku. A částka není vůbec zanedbatelná.

Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) zaplatíte při prodloužení studia za prvních šest započatých měsíců 21 tisíc korun. Stejná částka se vyměřuje i u druhých šesti měsíců studia. Zvýšená pozornost je potřeba, pokud student prodlužuje o rok a půl. V tomto případě se poplatek zvyšuje na 34 500 korun (částky účtované v akademickém roce 2016/2017, pozn. red.). „Poplatkem za delší studium dává stát najevo, že studovat déle než je stanovená doba plus jeden rok, není žádoucím jednáním,“ uvádí prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák. “Příjem z poplatků za prodloužení studia se v plné výši využívá k vyplácení stipendií studentům,” dodává.

O snížení poplatku můžete požádat

Podle Dvořáka škola poplatky úměrně snižuje, pokud se studentům podaří dokončit studium za dobu kratší než šest měsíců ode dne povinnosti zaplatit. Posluchač o snížení ale musí zažádat, a to prostřednictvím formuláře “Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem”, který je dostupný na hlavních stránkách školy. Rozhodne-li škola o snížení poplatku, student zaplatí zpravidla tři a půl tisíce korun za každý další započatý měsíc. Informaci o tom, do kdy má student ekonomky studium financované státem, lze najít v Portálu studenta, v sekci Financování studia.

Mohlo by vás zajímat: