Posunutí začátku semestru a online výuka. Krizový štáb VŠE přijal nová opatření

20. 9. 2020 | | Zprávy ze školy vse budova2-02

V sobotu 19. září opět zasedl krizový štáb Vysoké školy ekonomické (VŠE). Důvodem bylo páteční rozhodnutí vedení Hlavního města Prahy o uzavření pražských vysokých škol. Jak již bylo avizováno, všechny vysoké školy by měly v průběhu příštího týdne přejít na online výuku. Toto náhlé rozhodnutí bylo na VŠE následováno posunem začátku zimního semestru.

Krizový štáb na svém zasedání potvrdil páteční rozhodnutí rektorky o posunu začátku semestru na úterý 29. září. To však platí pouze pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, doktorandi se do školy vrátí až 1. října. Pro většinu studentů to tak znamená zkrácení semestru, který bude, navzdory posunutí, ukončen podle původního harmonogramu 18. prosince.

Výuka bude probíhat online, prozatím do 31. října. O formě výuky v listopadu a prosinci krizový štáb rozhodne do konce října. Způsob, jakým bude probíhat online výuka, je ponechán na rozhodnutí garantů jednotlivých předmětů. Jediná část výuky, která z rozhodnutí krizového štábu prozatím do konce října odpadá, je výuka tělesné výchovy.

Škola se pro studenty nezavírá, návštěvy je však nutno omezit na minimum

Co se týče návštěv studijního oddělení, studenti jsou povinni přednostně využívat nástroje, které nevyžadují osobní kontakt, jako e-mail nebo telefon. Zachovány však budou individuální konzultace. U těch je na konkrétním vyučujícím, jestli si zvolí osobní nebo online způsob setkání. Všechny potřebné informace je při tom povinen uvést v InSISu.

Některá důležitá pracoviště však budou studentům nadále přístupná. Knihovna je studentům prozatím otevřená, návštěvníci jsou však povinní užívat ochranné prostředky, dodržovat rozestupy a před vstupem využít dezinfekci. Uzavřeny jsou pouze týmové studovny. V provozu zůstávají také všechny menzy na Žižkově, Jarově a Umbrella pizza bar.

Povoleno je také prezenční konání veškerých zkoušek, účast je však omezena na maximálně deset osob a za použití ochrany dýchacích cest. Podle rozhodnutí děkanů je ovšem možné realizovat ústní zkoušky také distanční formou.

Ruší se akce spolků i veletrh Šance, Absolventské středy proběhnou online

Nadále platí zákaz vstupu osob s příznaky onemocnění COVID-19 do prostor školy a ve společných prostorách povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Ruší se také veškeré akce studentských spolků v prostorách školy, absolventské středy budou probíhat online a veletrh Šance se prozatím posouvá na náhradní termín. Jeho případná realizace a datum konání se bude odvíjet od epidemiologické situace. Povolené jsou pouze konference, přičemž účastníci jsou povinni používat ochranné prostředky a počet osob nesmí přesáhnout sto.

Krizový štáb neopomněl ani programy celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech. Ty všechny mohou probíhat v prezenční, hybridní nebo online formě, rozhodnutí o konkrétním způsobu je vždy na příslušném garantovi. I tady samozřejmě platí povinnost ochrany dýchacích cest a dodržování bezpečných rozestupů.

Mohlo by vás zajímat: