PR není doceněno, umí však být mocnější než reklama

18. 2. 2010 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Studenti VŠE mají každoročně již deset let možnost účastnit se
bezplatného vzdělávacího kurzu zaměřeného na PR. O Akademii PR, jak se
kurz jmenuje, a PR obecně si Studentský list povídal s ředitelkou Asociace
Public Relations Agentur (APRA), Pavlou Schwingerovou.

Co Akademie PR studentům nabízí?
Je to bezplatný vzdělávací program pro studenty VŠ a VOŠ. Cílem je
vzdělávat je v oblasti PR, přinášet nejen základní informace, ale
i praktické ukázky toho, co se v oblasti PR realizuje. Jde nám také o to,
abychom získali do budoucna nové odborníky. To je náš prioritní zájem.
Vážíme si nicméně všech studentů, znalost PR je přínosná i pro jiná
povolání.

Kapacita Akademie PR se zvýšila o šedesát studentů. Bylo to
kvůli velkému zájmu?

Každý rok se nám hlásilo dost studentů a bylo nám líto těch, které jsme
nepřijali. Přehodnotili jsme proto možnosti a na základě domluvy s VŠE,
která nám poskytuje v rámci partnerství prostory, jsme letos přijali
osmdesát studentů.

Zájem byl ale daleko vyšší.
Těžko říct, co letos rozhodovalo o zájmu studentů – zda to byl zájem
o obor či odraz krize, kdy není taková nabídka stáží a brigád. Jak to
bude příští rok, nevíme. Nicméně těm, kteří neuspěli letos, jsme
nabídli přednostní přijetí do příštího ročníku Akademie, pokud splní
podmínky pro přijetí.

Jak vypadá stáž, které se zúčastní nejlepší studenti
z teoretické části Akademie PR?

Jak již bylo řečeno, letos jsme do kurzu přijali nikoliv obvyklých dvacet,
ale hned osmdesát posluchačů, studentů třiceti různých škol z celé
ČR. Bezmála padesát z nich bude mít možnost projít i praxí v některé
z členských PR agentur naší asociace, a to pod vedením zkušeného mentora
(osoba, která má studenta po dobu stáže na starosti, pozn. red.). Naším
cílem přitom je, aby zde student nebyl jen pasivním pozorovatelem, ale aby se
sám zapojil do aktivit, které agentura provádí. Stáž je minimálně
čtrnáctidenní, ale pakliže má student zájem, může se s agenturou
domluvit a stáž si prodloužit.

Dva týdny nejsou dlouhá doba. Může se student za čtrnáct dní
vůbec něco naučit?

Stáže nejsou o tom, naučit se všechny PR aktivity. Jde o to ukázat si, co
PR práce obnáší.

Stává se, že agentura potom studentovi nabídne přímo pracovní
pozici?

Ano, pokud se student osvědčí a prokáže, že má skutečně zájem
o práci v PR, obvykle se společně domluví na další spolupráci.

Proč se Akademie PR rozhodla spolupracovat právě
s VŠE?

Tehdy jsme začali s VŠE spolupracovat na jiném projektu: Komerční
komunikace (vedlejší specializace, pozn. red.), na kterém se blokem o PR
podílíme dodnes. A protože naše asociace tenkrát hledala prostory pro
vlastní projekt Akademie, VŠE nám v tomto ohledu vyšla vstříc.

Spolupracujete s VŠE i jinak?
V kontaktu jsme na VŠE třeba s katedrou marketingu, rádi nabídneme
spolupráci i dále. Opravdu s potěšením sledujeme, že zájem škol
o obor PR roste, nicméně si jsme vědomi vlastních možností a formu
spolupráce podle toho i přehodnocujeme – rádi bychom vbrzku školy
oslovili se stručnou příručkou základních pojmů o PR. Naším cílem
přitom je co nejvíce pomoci zkvalitnit výuku a povědomí o oboru.

Foto: Jan Koudelka

Na Akademii studenti shlédli ukázku z filmu Děkujeme, že
kouříte. Odpovídá to skutečnosti nebo je to jen filmová fikce?


Film je spolu s Vrtěti psem jakousi ikonou „píáristů“. Je tam
samozřejmě poměrně vysoká nadsázka a i oblast tabákového průmyslu je
něco jiného, ale ve své podstatě zde vše odpovídá cílům a postupům,
které PR má.

Jak se během deseti let Akademie PR změnila?
Akademie se neustále rozvíjí. Také rozšiřujeme a měníme témata podle
potřeb trhu, například letos jsme přednášky obohatili o online PR.
Neustále je třeba pro co největší přínos stáží pracovat i se studenty
a mentory. V tomto duchu jsme se letos poprvé rozhodli umožnit
studentům-stážistům, aby vytvořili konkrétní akci pro přidělenou
neziskovou organizaci. V pětičlenném týmu budou muset připravit a
zrealizovat například tiskovou konferenci.

Co je to vlastně PR?
Výkladů je celá řada, v základu jde o další možnost, jak prezentovat
firmu, její činnost i produkty, přičemž je tu větší prostor podávat
informace poutavější i záživnější formou než nabízí třeba
reklama.

Moje babička o PR říká, že něčím takovým by se za jejích
mladých let nikdo neuživil a že si mám radši najít pořádnou práci.
Jaký je současný obraz PR v české společnosti? Je to uznávaný
obor?

PR je mladý obor a i proto u nás ještě není plně doceněný. Mnoho lidí
ještě nezná jeho přínosy, nástroje či možnosti – máme tedy v tomto
ohledu stále ještě co dohánět. Je zřejmé, že západní svět je dále
než my.

Jak vypadá ideální kandidát pro práci v PR?
Musí být přirozeně zvídavý, komunikativní. Je to hodně o tom, dokázat
s klientem, ale i novináři dobře hovořit, nabídnout služby PR a obhájit
aktivity, na kterých se s klientem domluví. Je to práce o komunikaci
i organizaci (času, vlastní práce, aktivit). Je třeba strategického a
analytického myšlení. Člověk by měl být i zdatný stylista.

Z jakých škol se PR pracovníci nejčastěji
rekrutují?

V tomto oboru jde spíš o to, že člověk tuto práci chce dělat.
Uplatnění v něm nacházejí nejen absolventi humanitních oborů či
ekonomů, ale i jiných škol (technické i zemědělské obory apod.) –
určitě i zde platí, že klienti vždy více ocení spolupráci s někým,
kdo jejich oboru rozumí.

Jak vypadá současný pracovní trh v oboru PR? Je zde prostor pro
nové studenty?

Rovněž v PR se odráží celkový stav ve společnosti. Vše je pochopitelně
vázáno na možnosti a potřeby klientů. Díky krizi jsou firmy nucené
přehodnocovat své strategie a tak se nyní celkem často stává, že pro
některé činnosti upřednostní před drahou reklamou spíše levnější PR
servis. Tím pádem je více práce pro „píáristy“.

Mohlo by vás zajímat: