Pravidla kouření kolem školy: Cigareta je povolena jen na dvou místech

26. 11. 2015 | | Zprávy ze školy Cigarety - ilustrace

Vedení Vysoké školy ekonomické zavedlo během rekonstrukce Staré budovy nové místo, kde si mohou kuřáci zapálit.

Kromě „manipulačního dvora před Italskou budovou“ (viz plánek VŠE, jedná se o prostor nedaleko vchodu u menz – pozn. red.) si teď studenti mohou vychutnat cigaretu i v atriu mezi posluchárnami D a Vencovského aulou.

Všechny vyhrazené prostory poznají kuřáci tak, že jsou označeny viditelným nápisem „Kouření povoleno“, případně nějak podobně.

Před vchodem do Staré, Nové i Rajské budovy je naopak kouření stále zakázané. Stejně tak zákaz platí pro menzu a všechna veřejně přístupná pracoviště, například studijní oddělení, vrátnice či knihovny.

Vyplývá to ze směrnice Kouření na pracovišti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek, kterou rektorka VŠE schválila 9. listopadu. Podle staršího předpisu bylo možné kouřit ještě na dvoře Staré budovy, což teď kvůli rekonstrukci nelze.

Před Novou budovou platí zákaz

Během říjnového zasedání Akademického senátu VŠE navrhli někteří vyučující, aby bylo kouření v celém areálu školy zakázané. Řeč na toto téma přišla proto, že jednoho ze studentských senátorů zajímalo, proč byly v létě odstraněny popelníky z prostorů před NB.

„Kouření před vchodem do Nové budovy nebylo povoleno nikdy v posledních patnácti letech,“ dodává ale kvestor Libor Svoboda. Povědomí o tomto zákazu se ovšem liší – před SB i NB lze potkat kuřáky naprosto běžně. „Já si zapálím před všema vchodama i na terase,“ říká oslovený student Národohospodářské fakulty. „Docela mě ten zákaz překvapuje, bejvá tam hodně lidí,“ doplňuje studentka Fakulty informatiky a statistiky.

„V souvislosti s celkovým vývojem a trendy v této oblasti začal být v posledních měsících kladen větší důraz na dodržování tohoto zákazu,“ uvedla přitom pro iList tisková mluvčí VŠE Julie Daňková. Za zapálení si cigarety před vstupem do RB či NB však škola nikoho doposud nepostihla a zmíněné případy se snaží řešit „přátelsky“. „Prozatím jsou uváděné situace řešené domluvou a vysvětlováním,“ tvrdí mluvčí školy.

Foto: Thinkstock

ČTĚTE TAKÉ:

Alkohol si ve škole dát můžete. Nesmíte se však chovat podnapile

Studenti multimédií upozornili na problémy s alkoholem, mobily i svobodou

Kde se dá koupit to pivový kafe?

Mohlo by vás zajímat: