Praxe při studiu může pomoci při hledání budoucího zaměstnání

9. 4. 2010 | | Rozhovory, Studentský život

Studovat a pracovat zároveň? Vyučující ze dvou různých oborů –
docentka Emílie Kalínská z Katedry mezinárodního obchodu Fakulty
mezinárodních vztahů a Petr Mazouch z Katedry statistiky a pravděpodobnosti
Fakulty informatiky a statistiky se podělili o své názory i o zkušenosti
s pracujícími studenty.

Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody, aby student začal
pracovat?

K: Podle mého názoru v prvních letech studia převažují důvody
ekonomické, později se k nim připojují i důvody zvyšování odbornosti,
a tedy i získání praktických poznatků vedoucích k dosažení lepší
pozice na trhu práce v budoucnosti.

M: Těch motivů je tam samozřejmě celá řada. Na naší fakultě se
většina pracujících studentů věnuje odborné práci, alespoň trochu
podobné studovanému oboru. Proto si myslím, že vedle motivu finančního
(který bude asi převládat) se jedná také o motiv „odzkoušet“ si své
znalosti v praxi a v podstatě si již v průběhu studia zkusit své
uplatnění na odborném trhu práce.

Ovlivňuje práce přístup studenta ke škole?
K: Pracující studenti jsou mnohem více vytíženi, než ostatní studenti.
Zapojením do praxe získávají další nové pracovní návyky, jsou schopni
si lépe organizovat svoji práci i studium, lépe hospodaří s časem.

M: To záleží na konkrétním studentovi. Někteří si práci pouští až
příliš „na tělo“, jiní si udržují zdravý odstup a jejich prioritou
zůstává studium. První případ se podepisuje na přístupu velmi negativně
a často končí tím, že student školu vytěsní úplně. Naopak ti, kteří
využívají tohoto spojení s mírou, mohou velmi dobře vzájemně posilovat
své pozice jak ve škole, tak v zaměstnání.

Jaké největší výhody/nevýhody spatřujete v kombinaci studia a
zaměstnání?

K: Pokud jde o pozitiva, vidím je zejména ve spojení teorie s praxí.
Oproti ostatním mají pracující studenti možnost dívat se při cvičeních
na analyzované problémy v širších souvislostech. Kladný vliv může mít
zaměstnání i na tvorbu bakalářských či diplomových prací, kde je velmi
pozitivně hodnocen aspekt využití v praxi.

M: Základní výhodou je „odzkoušení si“ znalostí v praxi a
zjištění, nakolik lze uplatnit nabyté poznatky ze školy. I negativní
zkušenost z práce může pomoci ve studiu. Student si na základě praxe
může třeba vybrat jinou specializaci. Za základní nevýhodu spatřuji
lákadlo v podobě vytě sňování školy, které může v mírnějším
případě znamenat potíže ve studiu, v horším i jeho ukončení.

Souhlasíte s argumentem, že práce během studia pomáhá
překonat počáteční problémy při hledání zaměstnání jako čerstvý
absolvent?

K: Ano, souhlasím. Velmi často se stává, že pracujícím studentům je
nabídnuta spolupráce i po absolvování školy, takže nemusí řešit
problém vstupu na trh práce.

M: Ano, rozhodně ano. Každý kontakt s pracovním trhem je posílení
budoucí pozice při hledání zaměstnání. A nejvíc, samozřejmě,
v okamžiku, kdy pracujete již při studiu v oboru, ve kterém pak chcete
pokračovat.

Myslíte si, že počet pracujících studentů, který je vyšší
v porovnání se západní Evropou, vypovídá negativně o náročnosti
studia na českých VŠ?

K: Bohužel nemám k vyslovení solidního názoru dostatek informací a
podkladů. Nicméně podle mého ryze subjektivního názoru, který zakládám
na zkušenostech se studenty programu CESP, nebyla úroveň českých studentů
nižší. Velmi často tomu bylo naopak.

M: Bohužel netuším, jestli je u nás vyšší podíl pracujících
studentů než v západní Evropě. Tuto statistiku jsem neviděl. Osobně se
však nedomnívám, že by počet pracujících studentů byl důsledek
„jednoduchosti“ VŠ v Česku. Na rozdíl od VŠE, kde si mohou studenti
flexibilně tvořit rozvrh, a účast na přednáškách není povinná,
existuje mnoho škol, kde tyto možnosti nejsou.

Máte nějakou výrazně pozitivní nebo negativní zkušenost
s pracujícími studenty?

K: Zkušenosti mám většinou kladné. Někdy studenti žádají od
vyučujícího individuální termíny konzultací, než jsou vypsány, ale
v tomto směru jsem zatím neměla žádné problémy. Naopak bych ráda
zdůraznila, že podle mých zkušeností „problémoví“ studenti
nepochází z řad pracujících.

M: Výrazně pozitivní zkušenost nemám. Občas narazím na studenta,
který opravdu plní onu vizi kombinace práce a studia na bázi výměny
zkušeností z obou oblastí. Výrazně negativní zkušeností je armáda
studentů ukončujících studium a odcházejících za prací. O to více
člověka mrzí, když se tito studenti po pár letech vrací s prosíkem, aby
mohli dostudovat.

Mohlo by vás zajímat: