Chcete zblízka poznat práci poslanců ve Spolkovém sněmu? Můžete se hlásit na praxi

16. 5. 2014 | | Kariéra

Německý spolkový sněm přichází s nabídkou stipendijních pobytů
v Berlíně. Pro uchazeče z dvaceti osmi zemí včetně České republiky
připravil program, kde se stážisté podrobně seznámí s prací ve
Spolkovém sněmu.

Stipendijní pobyt bude probíhat od 1. března do 31. července roku
2015. Účastníci praxe poznají zblízka parlamentní práci v kanceláři
jednoho z poslanců, kterého budou doprovázet i na jednání jednotlivých
výborů, příslušné parlamentní frakce a jiných grémií, budou
navštěvovat různé semináře a informační akce organizované Spolkovým
sněmem, navštěvovat přednášky a semináře na Humboldtově univerzitě,
Svobodné univerzitě a Technické univerzitě, které se projektu účastní.
Hlavním cílem je, aby účastníci blíže poznali politický, hospodářský
i kulturní život v Německu.

Stipendijní pobyt je určený pro ty, kteří mají cíl pracovat ve
státní službě a nebo v jiných oblastech veřejného života, například
ve sdělovacích prostředcích či v politických stranách.

Podmínkou pro účast je mít české státní občanství, ukončené buď
bakalářské nebo magisterské studium a samozřejmě perfektní znalost
němčiny. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole
výběrového řízení provede německé velvyslanectví v Praze předvýběr
uchazečů. Zájemci, kteří budou zařazeni do užšího výběru, budou pak
ve druhém kole pozváni na německé velvyslanectví v Praze, kde se
uskuteční pohovor s nezávislou delegací německého Spolkového sněmu,
která pak definitivně rozhodne o udělení stipendií. Více informací
o pobytu nebo podání přihlášky je k dispozici zde

Přihlášky je nutné podat do 30. června 2014.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: